ปฏิทินปฏิบัติงาน

Login
Id วันที่  วว  ดด  ปป เวลา เรื่อง รายละเอียด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
 126   06 พฤศจิกายน 2557   08:00   ประชุมคณะกรรม เงินกู้     30 พฤศจิกายน 2557 
 102   06 พฤศจิกายน 2557   13:00   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ     30 พฤศจิกายน 2557 
 127   19 พฤศจิกายน 2557   09:00   ประชุมคณะกรรม เงินกู้     30 พฤศจิกายน 2557 
 150   19 พฤศจิกายน 2557   09:00   ประชุมคณะกรรม ดำเนินการ     30 พฤศจิกายน 2557 
 114   19 พฤศจิกายน 2557   13:00   ประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ     30 พฤศจิกายน 2557 
 100   02 ธันวาคม 2557   07:00   รอง1 ประชุมเตรียมงานวันสหกรณ์   รอง1 ประชุมเตรียมงานวันสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  30 พฤศจิกายน 2557 
 165   08 ธันวาคม 2557   08:30   เปิดรับเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์/ฌกส.   เปิดรับเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์/ฌกส.(เปิดรับวันแรก)  30 พฤศจิกายน 2557 
 128   09 ธันวาคม 2557   09:00   ประชุมคณะกรรม เงินกู้     30 พฤศจิกายน 2557 
 115   12 ธันวาคม 2557   13:00   ประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ     30 พฤศจิกายน 2557 
 101   14 ธันวาคม 2557   07:00   ประชุมศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.@รร.บ้านเชียง   เลขา,ผู้จัดการ, จนท.ฌกส. ประชุมศูนย์ประสานงานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. ณ โรงแรมบ้านเชียง  30 พฤศจิกายน 2557 
 166   15 ธันวาคม 2557   08:30   รับเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์/ฌกส. (วันสุดท้าย)   เปิดรับเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์/ฌกส. (วันสุดท้าย) (สิ้นสุดเวลา 15.30 น. ตามเวลาปิดสำนักงาน)  30 พฤศจิกายน 2557 
 167   17 ธันวาคม 2557   08:30   ประกาศฯจนท.การเงินสหกรณ์ฯ/ฌกส   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบ เจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์/ฌกส  30 พฤศจิกายน 2557 
 129   17 ธันวาคม 2557   09:00   ประชุมคณะกรรม เงินกู้     30 พฤศจิกายน 2557 
 103   17 ธันวาคม 2557   13:00   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ     30 พฤศจิกายน 2557 
 168   19 ธันวาคม 2557   09:00   ประชุม CQA รอบ2     10 ธันวาคม 2557 

223 Results
«123456789...1415»
คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สมาชิกและการให้บริการ
อื่นๆ
จัดเรียงตามกลุ่ม


กลับไปที่ปฏิทินกลับไปที่ปฏิทิน
หน้าแรก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด