หน้าแรก / จดหมายข่าวสหกรณ์ /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 117   ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2553.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   4.16 Mb   1990 
 118   ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   1.44 Mb   1374 
 119   ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.52 Mb   919 
 120   ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.23 Mb   2111 
 121   ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.45 Mb   1038 
 122   ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   5.04 Mb   1688 
 123   ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-เมษายน 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.12 Mb   2640 
 159   ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.48 Mb   1977 
 165   ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 สิงหาคม-ตุลาคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.67 Mb   1314 
 173   ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน-มกราคม 2556.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   4.78 Mb   1534 
 174   ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2556.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.18 Mb   2124 
 176   ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 มิย56-กย56.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.88 Mb   2512 
 179   ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2557.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   4.78 Mb   2484 
 184   ปีที่21 ฉบับที่2 กพ-พค57.pdf   จดหมายข่าว ปีที่21 ฉบับที่2 กพ-พค57   3.63 Mb   2079 
 193   ปีที่21 ฉบับที่3 กค-ตค57-Update07-10-2557.pdf      12.32 Mb   1657 
 215   ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557 (HD).pdf      8.50 Mb   595 
 216   ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557 (Small).pdf   ไฟล์ขนาดเล็ก   2.97 Mb   1455 
 225   ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2558 (HD).pdf      5.91 Mb   1267 
 239   ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2558.pdf      5.03 Mb   1126 
 247   ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน 2558.pdf      9.45 Mb   1556 
 259   ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 (HD) NEW 13-01-2559.pdf      10.64 Mb   1361 
 278   ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2559.pdf      6.09 Mb   1287 
 316   ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 NEW.pdf      6.72 Mb   984 
 334   ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน 2559.pdf      10.36 Mb   1492 
 373    ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2560.pdf      6.70 Mb   564 
 374   ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2560.pdf      5.52 Mb   972 
 415   ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560.pdf      9.92 Mb   665 
 489   ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561 (แก้ไขใหม่).pdf.pdf   

แก้ไขข้อความหน้า 5


5. กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จะรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบบิดา และสบทบมารดา อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ อีกเพียงสองรอบ คือ รอบ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1-20 มีนาคม 2561 เป็นรอบสุดท้าย หลังจากนั้นจะรับสมัครเพียงสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบประเภทบุตรสมาชิกและคู่สมรสอายุไม่เกิน 56 ปีเท่านั้นดามารดา/บุตร คู่สมรส อายุไม่เกิน 57 ปี หลังจากนั้นจะรับเฉพาะสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตร 
 7.58 Mb   751 
 519   ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2561 ใหม่ล่าสุดก่อนสั่งพิมพ์-2.pdf.pdf      4.29 Mb   402 
 566   จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561.pdf      11.03 Mb   823 
 588   01 - 13 พฤศจิกายน 2561.pdf   อนุมัติเงินกู้รอบเดือนพฤศจิกายน 2562    1.98 Mb   454 
 592   02 - 15 พฤศจิกายน 2561.pdf   ตั้งจุดบริการน้ำดื่มสนับสนุนโครงการ หมอชวนวิ่ง   2.99 Mb   181 
 593   03 - 27 พฤศจิกายน 2561.pdf   เปิดให้รีไฟแนนท์ 1 ธ.ค.61-31 มี.ค.62/ ขยายเวลารับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 ถึง 30 มิ.ย.2562/หยุดทำการ 4 ม.ค.2562   1.77 Mb   167 
 594   04 - 30 พฤศจิกายน 2561.pdf   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 + รายงากองทุนช่วยเหลือสมาชิก   614.05 Kb   313 
 595   05 - 6 ธันวาคม 2561 (ต้อนรับคณะดูงาน สอ.สธ.ขอนแก่น).jpg   ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก...สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด   2.86 Mb   320 
 596   06 - 7 ธันวาคม 2561.jpg   การอนุมัติเงินกู้ธันวาคม 2561/กำหนดรับสัญญารอบเดือนธันวาคม 2561/หลักเกณฑ์งวดชำระหนี้   2.82 Mb   158 
 597   07 - 13 ธันวาคม 2561.jpg   การอนุมัติเงินกุ้รอบเดือนธันวาคม 2561
+กำหนดรับสัญญาเงินกู้ 12-21 ธันวาคม 2561 
 2.79 Mb   162 
 598   08 - 19 ธันวาคม 2561.jpg   สรุปการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
+วิธีการ Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์ 
 847.39 Kb   1311 
 603   09 - 25 ธันวาคม 2561.pdf   สรุปการประชุมเดือนธันวาคม 2561
กำหนดรับสัญญาเงินกู้รอบเดือนมกราคม 2562 
 1.52 Mb   201 
 604   10 - 09 มกราคม 2562.pdf   ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืม เดือน มกราคม 2562 + รายงานผลการอนุมัติให้กู้ยืมแก่สมาชิก ไตรมาสที่ 1   1.03 Mb   140 
 605   11 - 4 กุมภาพันธ์ 2562.pdf   จดหมายข่าว: รายงานสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ณ 31 ธันวาคม 2561   1.14 Mb   285 
 609   12 - 5 กุมภาพันธ์ 2562#1.pdf   สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ ฌกส. วันที่ 29 มกราคม 2562   1.24 Mb   203 
 610   13 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 #2.pdf   รายงานข้อมูลทางการเงิน ตุลาคม - ธันวาคม 2561   558.73 Kb   196 
 611   14 - 06 กุมภาพันธ์ 2562#1.pdf   สรุปผลการประชุม เดือน มกราคม 2562   1.21 Mb   199 
 612   15 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 #2.pdf   อนุมัติเงินกู้ รอบ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562   974.88 Kb   244 
 613   16 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 #1.pdf    อนุมัติเงินกู้ รอบ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562    1.44 Mb   247 
 614   17 - 13 กุมภาพันธ์ 2562#2.pdf   ข่าวกองทุนสวัสดิการสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2   1.16 Mb   387 
 616   18 - 18 กุมภาพันธ์ 2562.pdf   จดหมายข่าวครั้งที่ 18/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด   2.87 Mb   180 
 617   19 - 25 กุมภาพันธ์ 2562.pdf   ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด   2.26 Mb   211 
 618   20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562.pdf   ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2562   2.63 Mb   220 
 624   21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 #1.pdf   ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562   1.34 Mb   277 
 625   22 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 #2 .pdf    สรุปผลการประชุม กุมภาพันธ์ 2562   1.57 Mb   259 
 626   23-04 มีนาคม 2562 ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์.pdf   ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   1.68 Mb   445 
 627   24-08 มีนาคม 2562 ข่าว สสธท.pdf   ข่าว สสธท. เดือนมีนาคม 2562   970.49 Kb   521 
 628   25-11 มีนาคม 2562 ข่าว กสธท.(ล้านที่2).pdf   ข่าว กสธท.(ล้านที่2)   953.67 Kb   231 
 634   26 - 11 มีนาคม 2562 การประชุมใหญ่ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561.pdf      3.01 Mb   123 
 635   27-27 มีนาคม 2562.pdf   สรุปผลการประชุมกรรมการชุดที่ 26 ครั้งที่ 6 / 2562   1.41 Mb   603 
 639   28-จดหมายข่าว ฉบับ 7 พฤษภาคม 2562.pdf   จดหมายข่าว ฉบับ 7 พฤษภาคม 2562, ผลการดำเนินงาน 1 พ.ย. 2561 - 22 เมษายน 2562, สรุปการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 26 ครั้งที่ 7/2562   531.44 Kb   280 
 659   29 - 22 พฤษภาคม 2562.pdf      2.34 Mb   57 
 660   31 -5 มิถุนายน 2562.pdf      3.16 Mb   54 
 661   32-2 กรกฎาคม 2562.pdf      1.30 Mb   97 
 681   33-2 สิงหาคม 2562.pdf      1.28 Mb   2582 

62 Results