หน้าแรก / งานเลือกตั้ง /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  งานเลือกตั้ง 2564    

1 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 437   รวมจำนวนผู้มีสิทธิ์.xlsx      11.91 Kb   371 
 436   16.ประกาศข้อห้ามการหาเสียง2561(ก.ส.16).pdf      176.26 Kb   367 
 435   15.ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยสรรหาและสถานที่สรรหา2560(ก.ส.15).pdf      177.73 Kb   367 
 434   14.แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ2561(ก.ส.14).pdf      202.46 Kb   373 
 433   13.ข้อมูลจำนวนบัตรสรรหาในถุงวัสดุใส(ก.ส.13).pdf      175.97 Kb   346 
 432   12.ประกาศงดการนับคะแนนสรรหา(ก.ส.12).pdf      175.68 Kb   357 
 431   11.ประกาศงดการลงคะแนนสรรหาในวันสรรหา(ก.ส.11).pdf      175.57 Kb   354 
 430   10.รายงานการส่งถุงบรรจุบัตรสรรหา(ก.ส.10).pdf      175.93 Kb   382 
 429   09.ประกาศจำนวนบัตรสรรหาหลังลงคะแนน2561(ก.ส.9).pdf      177.91 Kb   363 
 428   08.ป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรสรรหา2561(ก.ส.8).pdf      172.80 Kb   384 
 427   07.แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่2561(ก.ส.7).pdf      187.56 Kb   351 
 426   06.ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา2561(ก.ส.6).pdf      203.94 Kb   383 
 425   05.แบบรายงานผลการนับคะแนน2561(ก.ส.5).pdf      203.79 Kb   339 
 424   04.แบบกรอกคะแนนการสรรหา(ก.ส.4) (กรรมการดำเนินการ).pdf      248.06 Kb   357 
 423   04.แบบกรอกคะแนนการสรรหา(ก.ส.4)-1 (ผู้ตรวจสอบกิจการ).pdf      220.52 Kb   353 
 422   03.แบบรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยสรรหา2561(ก.ส.3).pdf      184.19 Kb   458 
 421   02.แบบประกาศจำนวนบัตรก่อนการสรรหา2561(ก.ส.2).pdf      177.44 Kb   371 
 420   แบบลงทะเบียน กรณีเพิ่มชื่อ.xls      18.00 Kb   410 

18 Results