หน้าแรก /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 97   1. ระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2550.pdf   ประกาศ ณ 2 กรกฎาคม 2550   76.13 Kb   796 
 120   ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.23 Mb   1851 
 132   07-กรกฎาคม 2553.pdf      43.03 Kb   454 
 141   07-กรกฎาคม 2554.pdf      42.25 Kb   443 
 159   ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.48 Mb   1756 
 184   ปีที่21 ฉบับที่2 กพ-พค57.pdf   จดหมายข่าว ปีที่21 ฉบับที่2 กพ-พค57   3.63 Mb   1893 
 239   ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2558.pdf      5.03 Mb   951 
 272   คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน สอ.สสจ.อด..pdf   วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
2.เพื่อป้องกันหรือคัดกรองเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ออกไปจากสหกรณ์
3.เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ ธุรกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีเหตุอัน ควรสงสัย ซึ่งอาจมีขึ้นกับสหกรณ์
4.เพื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศ
5.เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับรายงานธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 151.85 Kb   518 
 292   แผ่นพับรวม เงินกู้ แก้ไข 31 กรกฎาคม 2561.pdf   แผ่นพับรวม การให้บริการเงินกู้ (ใหม่)   128.80 Kb   9998 
 313   ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ 1 กรกฎาคม 2559.pdf      939.92 Kb   821 
 378   ใบสมัคร คณะกรรมการสรรหา ระหว่าง 3-14 กรกฎาคม 2560.pdf      78.71 Kb   181 
 475   ประกาศหยุดทำการวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กพ 61.pdf      121.10 Kb   123 
 558   บันทึกพิจารณา.doc      29.50 Kb   45 
 566   จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561.pdf      11.03 Mb   168 
 574   ประกาศสมาชิกพ้นสภาพ สิงหาคม 2561.pdf      600.02 Kb   357 

15 Results