หน้าแรก /
หมวดหมู่ รายละเอียด

0 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 97   1. ระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2550.pdf   ประกาศ ณ 2 กรกฎาคม 2550   76.13 Kb   851 
 120   ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2554.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   2.23 Mb   1935 
 132   07-กรกฎาคม 2553.pdf      43.03 Kb   514 
 141   07-กรกฎาคม 2554.pdf      42.25 Kb   485 
 159   ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2555.pdf   จดหมายข่าวสหกรณ์   3.48 Mb   1819 
 239   ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2558.pdf      5.03 Mb   1001 
 272   คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน สอ.สสจ.อด..pdf   วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
2.เพื่อป้องกันหรือคัดกรองเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ออกไปจากสหกรณ์
3.เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ ธุรกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีเหตุอัน ควรสงสัย ซึ่งอาจมีขึ้นกับสหกรณ์
4.เพื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศ
5.เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับรายงานธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 151.85 Kb   586 
 292   แผ่นพับรวม เงินกู้ แก้ไข 31 กรกฎาคม 2561.pdf   แผ่นพับรวม การให้บริการเงินกู้ (ใหม่)   128.80 Kb   11734 
 313   ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ 1 กรกฎาคม 2559.pdf      939.92 Kb   867 
 378   ใบสมัคร คณะกรรมการสรรหา ระหว่าง 3-14 กรกฎาคม 2560.pdf      78.71 Kb   229 
 566   จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561.pdf      11.03 Mb   352 

11 Results