หน้าแรก /
หมวดหมู่ รายละเอียด
  คำสั่ง    

1 Results


id ชื่อไฟล์ รายละเอียด ขนาดไฟล์ จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
 272   คำสั่ง กำหนดนโยบายการฟอกเงิน สอ.สสจ.อด..pdf   วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
2.เพื่อป้องกันหรือคัดกรองเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ออกไปจากสหกรณ์
3.เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ ธุรกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีเหตุอัน ควรสงสัย ซึ่งอาจมีขึ้นกับสหกรณ์
4.เพื่อตรวจสอบข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศ
5.เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับรายงานธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 151.85 Kb   586 
 553   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ปี 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf      62.32 Kb   144 
 565   คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา ปี 2561.pdf      121.99 Kb   132 

3 Results