ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2562

วันที่ 21 กันยายน 2561

แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา กลับหน้าแรกสหกรณ์

 

ตรวจสอบรายชื่อ รายหน่วย

เขต สถานที่สรรหา หน่วยสรรหาที่
เขต1  โรงพยาบาลนายูง 1
เขต1  โรงพยาบาลน้ำโสม 2
เขต1  โรงพยาบาลบ้านผือ 1 3
เขต1  โรงพยาบาลบ้านผือ 2 4
เขต2  โรงพยาบาลโนนสะอาด 5
เขต2  โรงพยาบาลกุมภวาปี 1 6
เขต2  โรงพยาบาลกุมภวาปี 2 7
เขต2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี 8
เขต2  โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 9
เขต2  โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม 10
เขต3  โรงพยาบาลไชยวาน 11
เขต3  โรงพยาบาลวังสามหมอ 12
เขต3  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ 13
เขต4  โรงพยาบาลเพ็ญ 1 14
เขต4  โรงพยาบาลเพ็ญ 2 15
เขต4  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 1 16
เขต4  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 2 17
เขต4  โรงพยาบาลสร้างคอม 18
เขต5  โรงพยาบาลกู่แก้ว 19
เขต5  โรงพยาบาลทุ่งฝน 20
เขต5  โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 21
เขต5  โรงพยาบาลหนองหาน 1 22
เขต5  โรงพยาบาลหนองหาน 2 23
เขต6  โรงพยาบาลกุดจับ 24
เขต6  โรงพยาบาลหนองแสง 25
เขต6  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 26
เขต6  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 1 (ข้าราชการ รพ.มะเร็ง+ รพ.ธัญญารักษ์) 27
เขต6  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2 (พนง.ราชการ+ลูกจ้าง) 28
เขต6  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 3 (ว.พยาบาล,ศูนย์วิทย์) 29
เขต7  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี 30
เขต7  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1 31
เขต7  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2 32
เขต7  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3 (บำนาญ) 33
เขต0  ยังไม่กำหนด 34
เขต0  สมาชิกสมทบ 35

 

กลับหน้าหลัก แผนที่สรรหา