ขั้นตอนการสรรหา Blog Template for Bootstrap

[ เข้าสู่ระบบ ]

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2562

วันที่ 21 กันยายน 2561

แผนที่สรรหา แผนที่สรรหา ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหารายหน่วย (แบบตาราง) ตรวจสอบสถานที่สรรหาแบบตาราง รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ค้นหาสถานที่สรรหา รายคน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา กลับหน้าแรกสหกรณ์
โปรแกรมค้นหาสถานที่สรรหา*กรณีใช้มือถือหากพิมพ์ไม่ได้ให้กดที่ช่องสี่เหลี่ยมค้างไว้2วินาที

ดาวน์โหลด: แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ในหน่วยสรรหา 2561(ก.ส.14).pdf