Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 — 13 ตุลาคม 2018
  2. รับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 — 2 ตุลาคม 2018
  3. ตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินค่าตอบแทนสรรหา — 28 กันยายน 2018
  4. ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสหกรณ์ — 27 กันยายน 2018
  5. ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561 — 27 กันยายน 2018

Author's posts listingsต.ค.
13


ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561 (คลิ๊ก)

ต.ค.
02


รับเสนอขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ก …

Continue reading »

ก.ย.
28


ตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินค่าตอบแทนสรรหา

สมาชิกสามารถตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินค่าตอบแทนสรรหา ประธาน …

Continue reading »

ก.ย.
27


ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะดำเ …

Continue reading »

ก.ย.
27


ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561    สหกรณ์ออมทรัพย์ …

Continue reading »

ก.ย.
24


ผลการนับคะแนนสรรหา ประธาน+กรรมการ ปี 2562

     ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมก …

Continue reading »

ก.ย.
24


ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561.pdf

ก.ย.
24


ปรับลดงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินกู้ยืมประเภทสามัญทั่วไป เดิมส่งชำระไม่เกิน 150 งวด …

Continue reading »

ก.ย.
21


แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล สำหรับสมาชิกที่ป …

Continue reading »

ก.ย.
19


ฌาปนกิจสงเคราะห์ แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

     ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเ …

Continue reading »