Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ — 14 สิงหาคม 2019
  2. วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย next — 7 สิงหาคม 2019
  3. จดหมายข่าว 2 สิงหาคม 2562 — 5 สิงหาคม 2019
  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตร บริหารการเงินส่วนบุคคล — 31 กรกฎาคม 2019
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 — 31 กรกฎาคม 2019

Author's posts listingsส.ค.
14


ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหา กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ส …

Continue reading »

ส.ค.
07


วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย next

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกร …

Continue reading »

ส.ค.
05


จดหมายข่าว 2 สิงหาคม 2562

 33-2 สิงหาคม 2562.pdf 

ก.ค.
31


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตร บริหารการเงินส่วนบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตร บริหารก …

Continue reading »

ก.ค.
31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด&nbs …

Continue reading »

ก.ค.
30


แจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสารการรับสมัคร สสธท.

ใบสมัครสามัญ สสธท เริ่ม 1 สิงหาคม 2562.pdf   …

Continue reading »

ก.ค.
30


ประกาศรายชื่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรายชื่อ กรรมการประจำหน่วยสรรหา 2562.pdf 

ก.ค.
29


สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี (เฉพาะสมาชิกสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตร)

สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม …

Continue reading »

ก.ค.
28


กองทุนสวัสดิการ กสธท.(ล้านที่2) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี

ก.ค.
26


ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ, ตรวจสอบสถานที่สรรหา, ขั้นตอนการสรรหา ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการและผู้ตรวจสอบกิ …

Continue reading »