Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. สหกรณ์เปิดให้รีไฟแนนซ์ ระหว่าง 1 ธ.ค.2562-31 มี.ค.2563 — 18 พฤศจิกายน 2019
  2. แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 27 — 17 พฤศจิกายน 2019
  3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด — 14 พฤศจิกายน 2019
  4. วิธีแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ — 11 พฤศจิกายน 2019
  5. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 — 7 พฤศจิกายน 2019

Author's posts listingsพ.ย.
18


สหกรณ์เปิดให้รีไฟแนนซ์ ระหว่าง 1 ธ.ค.2562-31 มี.ค.2563

ประกาศ เปิดให้กู้ยืมก่อนครบกำหนด _1 ธ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค …

Continue reading »

พ.ย.
17


แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 27

พ.ย.
14


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อ …

Continue reading »

พ.ย.
11


วิธีแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกเอง เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ …

Continue reading »

พ.ย.
07


กำหนดรับสัญญาเงินกู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

พ.ย.
07


ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

พ.ย.
06


วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2562

วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน …

Continue reading »

พ.ย.
05


รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม

ดาวน์โหลด: รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมปร …

Continue reading »

พ.ย.
04


วีดีโอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
29


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌกส) แจ้งรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ

ดาวน์โหลด ประกาศ: สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ฌ …

Continue reading »