Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 เมษายน 2021
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 16 เมษายน 2021
  3. 10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล — 10 เมษายน 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 10 เมษายน 2021
  5. ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน — 7 เมษายน 2021

Author's posts listingsเม.ย.
16


เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

ประกาศเลื่อนโครงการสัญจร 2564.pdf

เม.ย.
16


แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

เม.ย.
10


10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจัง …

Continue reading »

เม.ย.
10


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการ …

Continue reading »

เม.ย.
07


ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ได้ …

Continue reading »

เม.ย.
02


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด (1 เมษายน 2564)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ฉบ …

Continue reading »

เม.ย.
02


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุนฯ เมษายน 2564

ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจและกองทุนฯ เมษายน 2564.pdf

เม.ย.
01


วาระพิเศษ กสธท.(ล้านที่2) เปิดรับสมัครสมาชิกอายุ 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน

กสธท(ล้านที่2) เปิดรับสมัครสมาชิก 59ปี แต่ ไม่เกิน 64 ป …

Continue reading »

เม.ย.
01


การรับสมัครสมาชิก กสธท.(ล้านที่2) เดือนเมษายน 2564

การรับสมัคร กสธท.(ล้านที่2) เดือนเมษายน 2564.pdf  เอกสา …

Continue reading »

เม.ย.
01


โครงการ ช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

ช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ).pdf  เอกสารป …

Continue reading »