Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ — 17 กันยายน 2018
  2. หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM — 3 กันยายน 2018
  3. ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 — 31 สิงหาคม 2018
  4. ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2 — 27 สิงหาคม 2018
  5. ข้อห้ามในการหาเสียง — 23 สิงหาคม 2018

Author's posts listingsก.ย.
17


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ

>>ตรวจสอบหน่วยสรรหา คลิ๊ก >>รายชื่อผู้สมัคร …

Continue reading »

ก.ย.
03


หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM

ดาวน์โหลดประกาศ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATM 29 กันย …

Continue reading »

ส.ค.
31


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ดาวน์โหลด>> ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 …

Continue reading »

ส.ค.
27


ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2

บัดนี้สหกรณ์ ได้พิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ …

Continue reading »

ส.ค.
23


ข้อห้ามในการหาเสียง

ข้อห้ามในการหาเสียง           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธ …

Continue reading »

ส.ค.
21


จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561

จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561.pdf  จดหมายข่าวสหกรณ์

ส.ค.
14


สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.24 เข้าศึกษาดูงาน การจัดทำ สหกรณ์สีขาว

14 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 …

Continue reading »

ส.ค.
14


ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ

ชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ้นสมาชิกภาพ ประกาศรายชื่อส …

Continue reading »

ส.ค.
06


คุณสมบัติสมาชิกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสา …

Continue reading »

ส.ค.
06


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย …

Continue reading »