Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ๋สัญจรพบสมาชิก — 20 มีนาคม 2018
  2. ขอเชิญดาวน์โหลดวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด — 8 มีนาคม 2018
  3. กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ — 6 มีนาคม 2018
  4. ประกาศโครงการซ่อมแซมอาคารสหกรณ์ — 5 มีนาคม 2018
  5. ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุน กสธท. (ล้านที่2) รอบพิเศษ — 27 กุมภาพันธ์ 2018

Author's posts listingsมี.ค.
20


ขอเชิญใช้บริการสหกรณ๋สัญจรพบสมาชิก

ขอเชิญใช้บริการสหกรณ๋สัญจรพบสมาชิก 22 มีนาคม 2561 ณ โรง …

Continue reading »

มี.ค.
08


ขอเชิญดาวน์โหลดวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมา …

Continue reading »

มี.ค.
06


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้

*** ใกล้หมดเขตแล้ว รีไฟแนนท์ถึง 31 มีนาคม 2561 นี้เท่าน …

Continue reading »

มี.ค.
05


ประกาศโครงการซ่อมแซมอาคารสหกรณ์

5-15 มี.ค.2561 เวลา 09.00-11.00 น. ดูสถานที่/ซื้อแบบ 16 …

Continue reading »

ก.พ.
27


ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุน กสธท. (ล้านที่2) รอบพิเศษ

  กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข …

Continue reading »

ก.พ.
23


แก้ไขข้อความในจดหมายข่าว

หน้า 5 (แก้ไขข้อความเป็น ข้อความสีแดง ดังนี้ )  5. …

Continue reading »

ก.พ.
19


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

          ตามประกาศสมาคมฌาปนกิ …

Continue reading »

ก.พ.
13


จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 25

  ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดื …

Continue reading »

ก.พ.
09


ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ

  ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า อะุปกรณ …

Continue reading »

ก.พ.
08


ประกาศ กำหนดระเบียบการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560

กำหนดหลักเกฑณ์เงื่อนไขการให้กู้ยืม เงินสามัญมั่นคง (โดย …

Continue reading »