Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. โปรโมชั่นเดือนเมษายน 2562 — 8 เมษายน 2019
  2. เชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 4 เมษายน 2019
  3. สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก — 4 เมษายน 2019
  4. ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 — 30 มีนาคม 2019
  5. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2561 — 30 มีนาคม 2019

Author's posts listingsเม.ย.
08


โปรโมชั่นเดือนเมษายน 2562

เม.ย.
04


เชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

เม.ย.
04


สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ดาวน์โหลด: ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2562.pdf ใบสมัค …

Continue reading »

มี.ค.
30


ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561

ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. …

Continue reading »

มี.ค.
30


ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2561

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2561 ดาวน์โหลด: ระเบียบว่าด้วย …

Continue reading »

มี.ค.
29


จดหมายข่าว 29 มีนาคม 2562

27-27 มีนาคม 2562.pdf  (สรุปผลการประชุมกรรมการชุดที่ 26 …

Continue reading »

มี.ค.
29


การรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน

มี.ค.
27


ใบสลิป Comp Code สำหรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

ดาน์โหลด :  bill payment สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั …

Continue reading »

มี.ค.
27


รายชื่อสมาชิกแจ้งเข้าอบรมสมาชิกใหม่ 30 มีนาคม 2562

รายชื่อสมาชิกแจ้งเข้าอบรมสมาชิกใหม่ วันที่ 30 มีนาคม 25 …

Continue reading »

มี.ค.
27


ประกาศหยุดทำการ 24 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลด: ประกาศ เรื่อง หยุดทำการ 24 พฤษภาคม 2562.pdf