Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ประกาศ ผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ — 19 มิถุนายน 2018
  2. ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 — 11 มิถุนายน 2018
  3. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 11 มิถุนายน 2018
  4. กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ — 4 มิถุนายน 2018
  5. จัดจ้างโครงการ การปรับปรุง /ซ่อมแซม หลังคาและห้องประชุม โดยวิธีตกลงราคา — 4 มิถุนายน 2018

Author's posts listingsมิ.ย.
19


ประกาศ ผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำก …

Continue reading »

มิ.ย.
11


ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 คุณสมบัติขอ …

Continue reading »

มิ.ย.
11


ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก

มิ.ย.
04


กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*** สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ***   กองทุนสวัสดิการ ส …

Continue reading »

มิ.ย.
04


จัดจ้างโครงการ การปรับปรุง /ซ่อมแซม หลังคาและห้องประชุม โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศ จัดจ้างโครงการ การปรับปรุง /ซ่อมแซม หลังคาและห้อ …

Continue reading »

มิ.ย.
01


รับสมัครคณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ยื่นใบสมัคร 18-26 มิถุนายน 2561

รับสมัครคณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ยื่นใบ …

Continue reading »

มิ.ย.
01


ประกาศ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ขยายระยะเวลา 30 มิถุนายน – 28 กันยายน 2561

เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ขยายระยะเวลา 30 มิถุนายน …

Continue reading »

มิ.ย.
01


ขยายเวลาการให้กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก ถึง 20 มิถุนายน 2561

ขยายเวลาการให้กู้ยืมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก …

Continue reading »

พ.ค.
30


ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด มีควา …

Continue reading »

พ.ค.
10


การให้กู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก

การให้กู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพ …

Continue reading »