Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. กำหนดทำความสะอาด สนง.และพ่นยาฆ่าเชื้อ 3 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. — 2 เมษายน 2020
  2. กำหนดรับเอกสารขอผ่อนผันการชำระหนี้ — 2 เมษายน 2020
  3. กสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น — 2 เมษายน 2020
  4. หยุดทำการ 6 เมษายน 2563 เนื่องในวันจักรีย์ — 1 เมษายน 2020
  5. ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563 — 31 มีนาคม 2020

Author's posts listingsเม.ย.
02


กำหนดทำความสะอาด สนง.และพ่นยาฆ่าเชื้อ 3 เม.ย.63 เวลา 13.00 น.

เม.ย.
02


กำหนดรับเอกสารขอผ่อนผันการชำระหนี้

ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

เม.ย.
02


กสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น

  ดาวน์โหลด:  ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบ …

Continue reading »

เม.ย.
01


หยุดทำการ 6 เมษายน 2563 เนื่องในวันจักรีย์

มี.ค.
31


ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563

ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563.pdf

มี.ค.
27


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

ประกาศ ฉบับที่ 18-2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เ …

Continue reading »

มี.ค.
27


ช่วยเหลือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ขอผ่อนผันการชำระ “หนี้”

ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

มี.ค.
27


ช่วยเหลือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ให้ลดการชำระ “หุ้น” ได้

ประกาศ ฉบับที่ 16-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

มี.ค.
27


ขยายระยะเวลรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2

ประกาศ ฉบับที่ 15-2563 เรื่องขยายระยะเวลรับฝากออมทรัพย์ …

Continue reading »

มี.ค.
25


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนเมษายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด กำหนดการร …

Continue reading »