Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564 — 25 กันยายน 2020
  2. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. — 24 กันยายน 2020
  3. ประกาศ ผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564 — 22 กันยายน 2020
  4. ผลคะแนนการสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ — 18 กันยายน 2020
  5. ประกาศ กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563 — 18 กันยายน 2020

Author's posts listingsก.ย.
25


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มี …

Continue reading »

ก.ย.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อ …

Continue reading »

ก.ย.
22


ประกาศ ผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564

ประกาศผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564.pd …

Continue reading »

ก.ย.
18


ผลคะแนนการสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ฯอ …

Continue reading »

ก.ย.
18


ประกาศ กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563

ประกาศฯกำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563.pdf

ก.ย.
14


แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง

ก.ย.
09


ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว …

Continue reading »

ก.ย.
09


มอบเงิน สสธท. และกองทุน กสธท.

  มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไ …

Continue reading »

ก.ย.
08


การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจและกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

  หมายเหตุ:  ให้มาสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น  ล้านอ …

Continue reading »

ก.ย.
02


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประ …

Continue reading »