Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) — 13 พฤศจิกายน 2020
  2. มอบเงิน ฌาปนกิจ,สสธท.และกองทุนภาคอีสาน — 11 พฤศจิกายน 2020
  3. โครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดย สสธท. — 11 พฤศจิกายน 2020
  4. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 — 6 พฤศจิกายน 2020
  5. ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance) — 6 พฤศจิกายน 2020

Author's posts listingsพ.ย.
13


ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

พ.ย.
11


มอบเงิน ฌาปนกิจ,สสธท.และกองทุนภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสาคร รอดขันเมือง ประธาน …

Continue reading »

พ.ย.
11


โครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดย สสธท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย …

Continue reading »

พ.ย.
06


กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

พ.ย.
06


ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Re …

Continue reading »

พ.ย.
02


ประกาศ รับสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 (รอบวาระพิเศษ59-64ปี)

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ59-64ปี).pdf แบ …

Continue reading »

พ.ย.
01


ข่าวสารการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนประกันชีวิต เริ่ม 1 ตุลาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มในชุดใบส …

Continue reading »

ต.ค.
17


รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563.pdf  รายงานประจำปี 2562.pdf  (สำหรับ …

Continue reading »

ต.ค.
08


การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ปี 2564 (กสธท.)

การชำระเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่ …

Continue reading »

ต.ค.
08


การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี (สสธท.)

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สมาคมฌาปน …

Continue reading »