Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายค่าพาหนะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  2. คำสั่งแต่งตั้งอาสานับคะแนนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  3. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่ — 20 ตุลาคม 2020
  5. รายงานประจำปี 2563 — 17 ตุลาคม 2020

Author's posts listingsต.ค.
03


การตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนปันผล+เฉลี่ยคืน

วิธีตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน(ตามรูปภาพ) …

Continue reading »

ก.ย.
27


ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ดาวน์โหลดประกาศ >>  ประกาศสหกรณ์ ฯ เชิญประชุมใหญ่ …

Continue reading »

ก.ย.
26


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทนเป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 26 ในการปร …

Continue reading »

ก.ย.
17


แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล สำหรับสมาชิกที่ป …

Continue reading »

ก.ย.
16


การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก ได้รับจากสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที …

Continue reading »

ก.ย.
09


กองทุน กสธท.(ล้านที่2) เปลี่ยนแปลงใบรับรองแพทย์

  ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบรับรองแพทย์ …

Continue reading »

ก.ย.
02


เปลี่ยนแปลงใบสมัคร สสธท.(ล้านที่1)

ใบสมัครสมทบ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf ใบสมัครสามัญ …

Continue reading »

ส.ค.
28


ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 28 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก

ส.ค.
21


เก็บตกภาพ “อบรมบริหารการเงินส่วนบุคคล”

เก็บตกภาพ “อบรมบริหารการเงินส่วนบุคคล” 10 ส …

Continue reading »

ส.ค.
07


วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย next

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกร …

Continue reading »