Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. วารประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯสาธารณสุขอุดร — 15 กุมภาพันธ์ 2019
  2. จม.ข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 #2 ข่าวกองทุน กสธท.(ล้านที่2) — 15 กุมภาพันธ์ 2019
  3. จม.ข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562 #1 อนุมัติเงินกู้ รอบ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 — 15 กุมภาพันธ์ 2019
  4. อนุมัติเงินกู้ รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 — 6 กุมภาพันธ์ 2019
  5. สรุปผลการประชุม เดือนมกราคม 2562 — 6 กุมภาพันธ์ 2019

Author's posts listingsธ.ค.
09


คืนเงิน สสธท.ล่วงหน้า

สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส …

Continue reading »

พ.ย.
10


รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด

  นางมยุรี  วงศ์ศิริ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออ …

Continue reading »

พ.ย.
10


รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มีน้ำใจ”

นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ …

Continue reading »

ต.ค.
29


แจ้งการโอนปันผล-เฉลี่ยคืน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ ขณะนี้สหกรณ์ได้ทำรายการโอนเงินปันผลเฉ …

Continue reading »

ต.ค.
15


รายงานประจำปี 2557

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2557

ต.ค.
13


วิธีการตรวจสอบดูเงินปันผล

  คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีตรวจสอบดูเงินปันผล

ส.ค.
28


28 สิงหาคม 2557 ทำบุญครบรอบ 23 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

28 สิงหาคม 2557 ประธาน กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ …

Continue reading »

ส.ค.
28


28 สิงหาคม 2557 เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านพักคนชรา อุดรธานี

ประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดเล …

Continue reading »

ส.ค.
04


โครงการปลูกป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

2 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมปลูก …

Continue reading »

เม.ย.
28


หนังสือเจตนาตั้งโอนผู้รับผลประโยชน์