Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ประกาศหยุดทำการ 1 ตุลาคม 2563 — 28 กันยายน 2020
  2. เชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 กันยายน 2020
  3. ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564 — 25 กันยายน 2020
  4. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. — 24 กันยายน 2020
  5. ประกาศ ผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564 — 22 กันยายน 2020

Author's posts listingsม.ค.
07


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครง …

Continue reading »

ธ.ค.
27


ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนให้แก่สมาชิก(แบบกระดาษ)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ที่ …

Continue reading »

ธ.ค.
20


จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับ 19 ธันวาคม 2561 (One-page)

ธ.ค.
19


วิธี Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

วิธีการ Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์    

ธ.ค.
06


6 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

6 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส …

Continue reading »

ธ.ค.
04


จดหมายข่าวฉบับ 30 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ฉบับ 30 พฤศจิกายน 2561.pdf

พ.ย.
15


กองทุนล้านที่2 รับอายุไม่เกิน 65 ปี ถึง 20 ก.พ.62 เท่านั้น หลังจากนั้นรับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี

พ.ย.
15


แจ้งแปลี่ยนแปลงรายการหักเงิน สสธท.

พ.ย.
15


สนับสนุนโครงการหมอชวนวิ่ง

15 พฤศจิกายน 2561 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรรมการสห …

Continue reading »

พ.ย.
13


อนุมัติเงินกู้รอบ 2/2562

13 พฤศจิกายน 2561 นายสาคร อำคา ประธานกรรมการเงินกู้ พร้ …

Continue reading »