Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. จดหมายข่าว 16 มกราคม 2563 — 17 มกราคม 2020
  2. ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2562 ถึง 31 มี.ค.2563 — 3 มกราคม 2020
  3. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนมกราคม 2563 — 26 ธันวาคม 2019
  4. เปิดให้รีไฟแนนซ์ สามัญสภาพคล่อง 2 ม.ค.63 – 30 เม.ย.63 — 26 ธันวาคม 2019
  5. หนังสือกู้ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินATMแบบมีผู้ค้ำประกัน — 23 ธันวาคม 2019

Author's posts listingsก.ย.
19


จดหมายข่าวฉบับเดือนสิงหาคม 2560

ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2560.pdf

ส.ค.
28


โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์

โครงการช่วยเหลือสังคมเนื่องในวันครบรอบ 26 ปี วันก่อตั้ง …

Continue reading »

ส.ค.
22


โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร

โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร ณ วัดถ้ำหมากมาง ต.โนนทัน อ.เ …

Continue reading »

ส.ค.
17


เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสธท.

เพื่อความสะดวกสบายสำหรับสมาชิกในการตรวจสอบการเป็นสมาชิก …

Continue reading »

ก.ค.
27


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ ปี 2560

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา …

Continue reading »

ก.ค.
04


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข เป็น 4.5% ต่อปี

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เมื่อ 1 มิ.ย.2560 ใ …

Continue reading »

มิ.ย.
16


แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับท …

Continue reading »

พ.ค.
29


ประกาศยกเลิกวันหยุดและเพิ่มวันหยุดประจำปี

ยกเลิกวันหยุด 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล) เละเพิ่มวันหยุดปร …

Continue reading »

ก.พ.
07


การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม และหลักประกันความมั่นคง

การใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืม 1. สมาชิกกลุ่มที่ 1 จะเป็ …

Continue reading »

ม.ค.
24


ประกาศ แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ฉบับที่ 3

ดาวน์โหลด:  ประกาศ เรื่องแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ …

Continue reading »