Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี (เฉพาะสมาชิกสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตร) — 24 มิถุนายน 2019
  2. การตรวจสอบข้อมูล สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2) — 19 มิถุนายน 2019
  3. การรับสมัครสมาชิก ฌาปนกิจและกองทุน — 17 มิถุนายน 2019
  4. สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก — 16 มิถุนายน 2019
  5. เชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 มิถุนายน 2019

Author's posts listingsพ.ย.
10


รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด

  นางมยุรี  วงศ์ศิริ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออ …

Continue reading »

พ.ย.
10


รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มีน้ำใจ”

นายสาคร  รอดขันเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ …

Continue reading »

ต.ค.
29


แจ้งการโอนปันผล-เฉลี่ยคืน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ ขณะนี้สหกรณ์ได้ทำรายการโอนเงินปันผลเฉ …

Continue reading »

ต.ค.
15


รายงานประจำปี 2557

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2557

ต.ค.
13


วิธีการตรวจสอบดูเงินปันผล

  คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีตรวจสอบดูเงินปันผล

ส.ค.
28


28 สิงหาคม 2557 ทำบุญครบรอบ 23 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

28 สิงหาคม 2557 ประธาน กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ …

Continue reading »

ส.ค.
28


28 สิงหาคม 2557 เลี้ยงอาหารกลางวัน บ้านพักคนชรา อุดรธานี

ประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จัดเล …

Continue reading »

ส.ค.
04


โครงการปลูกป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

2 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมปลูก …

Continue reading »

เม.ย.
28


หนังสือเจตนาตั้งโอนผู้รับผลประโยชน์

ก.พ.
04


เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข3