Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 ธ.ค.2562 — 18 กันยายน 2019
  2. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 17 กันยายน 2019
  3. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนกันยายน 2562 — 17 กันยายน 2019
  4. ประกาศสหกรณ์ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน — 17 กันยายน 2019
  5. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก ได้รับจากสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ — 16 กันยายน 2019

Author's posts listingsส.ค.
21


เก็บตกภาพ “อบรมบริหารการเงินส่วนบุคคล”

เก็บตกภาพ “อบรมบริหารการเงินส่วนบุคคล” 10 ส …

Continue reading »

ส.ค.
14


ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์สรรหา กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ส …

Continue reading »

ส.ค.
07


วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย next

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกร …

Continue reading »

ส.ค.
05


จดหมายข่าว 2 สิงหาคม 2562

 33-2 สิงหาคม 2562.pdf 

ก.ค.
31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด&nbs …

Continue reading »

ก.ค.
30


ประกาศรายชื่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรายชื่อ กรรมการประจำหน่วยสรรหา 2562.pdf 

ก.ค.
29


สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี (เฉพาะสมาชิกสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตร)

สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม …

Continue reading »

ก.ค.
28


กองทุนสวัสดิการ กสธท.(ล้านที่2) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี

ก.ค.
26


ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ, ตรวจสอบสถานที่สรรหา, ขั้นตอนการสรรหา ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการและผู้ตรวจสอบกิ …

Continue reading »

ก.ค.
23


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา …

Continue reading »