Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ — 10 กรกฎาคม 2020
  2. รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 — 9 กรกฎาคม 2020
  3. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา — 9 กรกฎาคม 2020
  4. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา — 8 กรกฎาคม 2020
  5. กำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 8 กรกฎาคม 2020

Author's posts listingsมิ.ย.
18


ขยายเวลารับเอกสารผ่อนผันชำระหนี้

ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

มิ.ย.
11


ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิตประจำปี 2564

ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิต ปี 2564.pdf แบบฟอร์ม -เสนอ …

Continue reading »

มิ.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนภาคอีสาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรรม …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.(ล้านที่2) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
21


แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ.pdf

พ.ค.
12


กำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ) (กลุ่ม2)

ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชี …

Continue reading »

พ.ค.
08


มอบจักรเย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากป้องกันโควิด-19

พ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กสธท.(ล้านที่2) เดือน พ.ค.2563

ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบรับรองแพทย์ กสธท. เ …

Continue reading »

พ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 2563

ใบสมัครสามัญ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf ใบสมัครสมทบ …

Continue reading »