Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. 12-13 กรกฎาคม 2562 โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร — 13 กรกฎาคม 2019
  2. รับสมัครสมาชิกเพื่อรับการสรรหาเป็น “กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ” 15-25 ก.ค.2562 — 8 กรกฎาคม 2019
  3. รับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา” 8-12 ก.ค.2562 — 8 กรกฎาคม 2019
  4. ประกาศแต่งตั้งกรรมการสรรหา — 8 กรกฎาคม 2019
  5. ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการ “บริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด” — 8 กรกฎาคม 2019

Author's posts listingsก.ค.
07


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยฯ 10,000 บาท

28 มิถุนายน 2562   นายเสกสรรค์ สองจันทร์ …

Continue reading »

ก.ค.
06


จดหมายข่าว 2 กรกฎาคม 2562

 2 กรกฎาคม 2562.pdf  

ก.ค.
06


กำหนดรับสัญญาเงินกู้รอบเดือนกรกฎาคม 2562

กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รอบที่ ว …

Continue reading »

ก.ค.
05


กสธท. (ล้านที่ 2) แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

 ใบรับรองแพทย์กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กสธท. เริ่มใช …

Continue reading »

ก.ค.
05


กองทุน กสธท.(ล้านที่2) เปิดรับสมัครรอบพิเศษ ไม่เกิน 60 ปี 1-20 ก.ค.2562

 เอกสารกองทุน กสธท.(ล้านที่2) 

ก.ค.
04


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 (สมาชิก …

Continue reading »

มิ.ย.
28


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา 2562.pdf&nbs …

Continue reading »

มิ.ย.
24


สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี (เฉพาะสมาชิกสามัญและสมทบคู่สมรส+บุตร)

สสธท. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี 1 สิงหาคม – …

Continue reading »

มิ.ย.
19


การตรวจสอบข้อมูล สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2)

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่1) …

Continue reading »

มิ.ย.
12


เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนภาคอีสาน

ใบสมัครกองทุนสวัสดิการภาคอีสาน ใหม่ 12-06-2562.pdf