Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. จดหมายข่าว 27 มกราคม 2563 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสธท.และ ฌกส.สหกรณ์ฯ — 29 มกราคม 2020
  2. ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2562 ถึง 31 มี.ค.2563 — 3 มกราคม 2020
  3. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนมกราคม 2563 — 26 ธันวาคม 2019
  4. เปิดให้รีไฟแนนซ์ สามัญสภาพคล่อง 2 ม.ค.63 – 30 เม.ย.63 — 26 ธันวาคม 2019
  5. หนังสือกู้ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินATMแบบมีผู้ค้ำประกัน — 23 ธันวาคม 2019

Author's posts listingsพ.ย.
26


ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ

24 พฤศจิกายน 2562 ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ ต.วังทอง …

Continue reading »

พ.ย.
26


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563

คลิกดูเพิ่มเติม

พ.ย.
22


แจ้งเรื่องการเป็นสมาชิก สสธท. ในการสมัครรอบพิเศษ 1ส.ค.-20ส.ค.2562

ด้วยสมาชิก สสธท. สอบถามการเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์จากการสมั …

Continue reading »

พ.ย.
17


แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 27

พ.ย.
14


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อ …

Continue reading »

พ.ย.
11


วิธีแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกเอง เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ …

Continue reading »

พ.ย.
07


ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

พ.ย.
06


วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2562

วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน …

Continue reading »

พ.ย.
05


รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม

ดาวน์โหลด: รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมปร …

Continue reading »

พ.ย.
04


วีดีโอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf