Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. แผนการประชุมอนุมัติเงินกู้ประจำเดือนมิถุนายน 2563 — 28 พฤษภาคม 2020
  2. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.(ล้านที่2) — 24 พฤษภาคม 2020
  3. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 24 พฤษภาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ — 21 พฤษภาคม 2020
  5. ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563 — 12 พฤษภาคม 2020

Author's posts listingsมี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้ กู้ ฉุกเฉินทั่วไปแล …

Continue reading »

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เรื …

Continue reading »