Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 22 กุมภาพันธ์ 2021
  2. แผนการอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือนมีนาคม 2564 — 22 กุมภาพันธ์ 2021
  3. หยุดทำการ 26 กุมภาพันธ์ 2564 — 14 กุมภาพันธ์ 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวนายพัลลภ พธิราชา สมาชิก กสธท.(ล้านที่2) — 10 กุมภาพันธ์ 2021
  5. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ — 8 กุมภาพันธ์ 2021

Author's posts listingsเม.ย.
11


สสธท.เปิดรับสมาชิกสมทบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย …

Continue reading »

มี.ค.
05


หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมแก่สมาชิก

สหกรณ์ฯเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกู้ดังนี้ กู้ ฉุกเฉินทั่วไปแล …

Continue reading »

ก.พ.
13


ประกาศสหกรณ์เรื่องความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เรื …

Continue reading »