Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายค่าพาหนะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  2. คำสั่งแต่งตั้งอาสานับคะแนนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  3. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่ — 20 ตุลาคม 2020
  5. รายงานประจำปี 2563 — 17 ตุลาคม 2020

Author's posts listingsก.ย.
22


ประกาศ ผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564

ประกาศผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564.pd …

Continue reading »

ก.ย.
18


ผลคะแนนการสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ฯอ …

Continue reading »

ก.ย.
18


ประกาศ กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563

ประกาศฯกำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563.pdf

ก.ย.
09


ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว …

Continue reading »

ก.ย.
09


มอบเงิน สสธท. และกองทุน กสธท.

  มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไ …

Continue reading »

ก.ย.
08


การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจและกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

  หมายเหตุ:  ให้มาสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น  ล้านอ …

Continue reading »

ก.ย.
02


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประ …

Continue reading »

ก.ย.
02


ประกาศ รับสมัครสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 (รอบวาระพิเศษ59-64ปี)

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ59-64ปี).pdf แบ …

Continue reading »

ส.ค.
30


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้า …

Continue reading »

ส.ค.
28


ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ …

Continue reading »