Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 เมษายน 2021
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 16 เมษายน 2021
  3. 10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล — 10 เมษายน 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 10 เมษายน 2021
  5. ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน — 7 เมษายน 2021

Author's posts listingsก.พ.
26


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวนายเบ่ม อินลุเพท สมาชิก กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

ก.พ.
26


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ด.ต.พรมมา ฤาโสภา สมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

ก.พ.
10


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวนายพัลลภ พธิราชา สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

ก.พ.
08


แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพ …

Continue reading »

ก.พ.
05


มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวนางเอื้อมพร สมรูป สมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชวง ยอดยศ รองประธานกรรมการ …

Continue reading »

ม.ค.
28


ยกเลิกเอกสารประกอบการยื่นเสนอขายที่ดินและเพิ่มเติมประกาศ 28 มกราคม 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ฉบ …

Continue reading »

ม.ค.
28


จดหมายข่าว มกราคม 2564

จดหมายข่าว มกราคม 2564.pdf

ม.ค.
15


รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.

รายงานจำนวนสมาชิก กสธท.pdf

ม.ค.
15


รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ

รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ.pdf

ม.ค.
15


รายงานสมาชิก สสธท

รายงานสมาชิก สสธท.pdf