Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 ธ.ค.2562 — 18 กันยายน 2019
  2. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 17 กันยายน 2019
  3. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนกันยายน 2562 — 17 กันยายน 2019
  4. ประกาศสหกรณ์ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน — 17 กันยายน 2019
  5. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก ได้รับจากสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ — 16 กันยายน 2019

Author's posts listingsก.ค.
13


12-13 กรกฎาคม 2562 โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร

12-13 กรกฎาคม 2562 โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร ณ วัด …

Continue reading »

ก.ค.
08


ประกาศแต่งตั้งกรรมการสรรหา

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสรรหา ปี 2562.pdf 

ก.ค.
07


6-7 กรกฎาคม 2562 อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)”

ภาพบรรยากาศการอบรม  ภาพมอบเกียรติบัตร

ก.ค.
07


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด

6 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ส …

Continue reading »

ก.ค.
07


มอบเงินสมทบกองทุนก้าวคนละก้าว 10,000 บาท

ก.ค.
07


บริษัท MBK Life ประกันชีวิต มอบเงินประกันชีวิตสมาชิก   100,000 บาท

บริษัท MBK Life ประกันชีวิต มอบเงินประกันชีวิตสมาชิก &n …

Continue reading »

ก.ค.
07


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยฯ 10,000 บาท

28 มิถุนายน 2562   นายเสกสรรค์ สองจันทร์ …

Continue reading »

ก.ค.
06


จดหมายข่าว 2 กรกฎาคม 2562

 2 กรกฎาคม 2562.pdf  

มิ.ย.
28


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหา 2562.pdf&nbs …

Continue reading »

มิ.ย.
19


การตรวจสอบข้อมูล สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่2)

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิก สสธท.(ล้านที่1) …

Continue reading »