Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 เมษายน 2021
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 16 เมษายน 2021
  3. 10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล — 10 เมษายน 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 10 เมษายน 2021
  5. ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน — 7 เมษายน 2021

Author's posts listingsธ.ค.
16


ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา

ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา.pdf เอ …

Continue reading »

ธ.ค.
14


อนุมัติเงินกู้รอบ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ธ.ค.
14


ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564

ธ.ค.
14


รายงานการตรวจสอบกิจการ พฤศจิกายน 2563

รายงานการตรวจสอบกิจการ พฤศจิกายน 2563.pdf

พ.ย.
25


ประกาศ ให้กู้รวมหนี้ก่อนกำหนด 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ประกาศให้กู้รวมหนี้ก่อนกำหนด 1ธันวาคม 2563-30 กันยายน 2 …

Continue reading »

พ.ย.
25


แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2564.pdf

พ.ย.
13


ต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

พ.ย.
11


มอบเงิน ฌาปนกิจ,สสธท.และกองทุนภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสาคร รอดขันเมือง ประธาน …

Continue reading »

พ.ย.
11


โครงการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดย สสธท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย …

Continue reading »

พ.ย.
06


ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Refinance)

ประกาศ เปิดให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิกก่อนครบกำหนด (Re …

Continue reading »