Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 30 ธ.ค.2562 — 18 กันยายน 2019
  2. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล — 17 กันยายน 2019
  3. กำหนดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนกันยายน 2562 — 17 กันยายน 2019
  4. ประกาศสหกรณ์ หยุดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน — 17 กันยายน 2019
  5. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก ได้รับจากสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ — 16 กันยายน 2019

Author's posts listingsมี.ค.
27


ใบสลิป Comp Code สำหรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

ดาน์โหลด :  bill payment สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั …

Continue reading »

มี.ค.
11


ภาพข่าววันประชุมใหญ่’2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ภาพข่าววันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคร …

Continue reading »

มี.ค.
11


ข่าว กสธท. (ล้านที่2)

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว  25-11 มีนาคม 2562 ข่าว กสธท.(ล้านท …

Continue reading »

มี.ค.
08


ข่าว สสธท. (ล้านที่ 1)

ข่าวสสธท. (ล้านที่ 1) ดาวน์โหลดจดหมายข่าว 24-08 มีนาคม …

Continue reading »

มี.ค.
04


ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 มีนาคม 2562

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดจดหมาย …

Continue reading »

มี.ค.
01


จดหมายข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2562 #2 (สรุปผลการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

สรุปผลการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดจดหมายข่า …

Continue reading »

มี.ค.
01


จดหมายข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2562 #1 ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 …

Continue reading »

ก.พ.
27


จดหมายข่าว 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ)

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562.pdf

ก.พ.
27


จดหมายข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ศึกษาดูงาน ณ สอ.ครูจันทบุรี จำกัด และ สอ.สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด

ดาวน์โหลด จดหมายข่าว 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2562.pdf

ก.พ.
20


ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เพื …

Continue reading »