Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. กำหนดทำความสะอาด สนง.และพ่นยาฆ่าเชื้อ 3 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. — 2 เมษายน 2020
  2. กำหนดรับเอกสารขอผ่อนผันการชำระหนี้ — 2 เมษายน 2020
  3. กสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น — 2 เมษายน 2020
  4. หยุดทำการ 6 เมษายน 2563 เนื่องในวันจักรีย์ — 1 เมษายน 2020
  5. ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563 — 31 มีนาคม 2020

Author's posts listingsพ.ย.
06


วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2562

วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน …

Continue reading »

พ.ย.
05


รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม

ดาวน์โหลด: รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมปร …

Continue reading »

พ.ย.
04


วีดีโอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
21


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
09


รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 วันที่ 3 และ10 ตุลาคม 2562

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการโอนถอนชำระประกันชีวิตประกอบการ …

Continue reading »

ต.ค.
03


การตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนปันผล+เฉลี่ยคืน

วิธีตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน(ตามรูปภาพ) …

Continue reading »

ก.ย.
27


ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ดาวน์โหลดประกาศ >>  ประกาศสหกรณ์ ฯ เชิญประชุมใหญ่ …

Continue reading »

ก.ย.
26


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทนเป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 26 ในการปร …

Continue reading »

ก.ย.
25


ประกาศผลการนับคะแนนสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหา 25 กันยายน 2562.pdf 

ก.ย.
17


แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล

การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนเงินปันผล สำหรับสมาชิกที่ป …

Continue reading »