Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายค่าพาหนะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  2. คำสั่งแต่งตั้งอาสานับคะแนนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  3. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่ — 20 ตุลาคม 2020
  5. รายงานประจำปี 2563 — 17 ตุลาคม 2020

Author's posts listingsพ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 2563

ใบสมัครสามัญ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf ใบสมัครสมทบ …

Continue reading »

เม.ย.
20


สหกรณ์ฯจัดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เม.ย.
16


การฝากสัญญาเงินกู้

 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM  เอกสารประกอบก …

Continue reading »

เม.ย.
15


สารจากประธาน

สารจากประธาน สอ.สธ.อุดร 14 เม.ย.2563.pdf

เม.ย.
14


ขั้นตอนการรับบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ

เม.ย.
09


การแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์

ขั้นตอนการแจ้งโอนเงินฝ่ายเว็บไซต์สหกรณ์ฯ.pdf

เม.ย.
09


การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment)

การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment) …

Continue reading »

เม.ย.
09


ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพกรุงไทยNext

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพก …

Continue reading »

มี.ค.
27


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

ประกาศ ฉบับที่ 18-2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เ …

Continue reading »

มี.ค.
27


ช่วยเหลือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ขอผ่อนผันการชำระ “หนี้”

ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »