Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้บริการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 20 มกราคม 2021
  2. โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกในเขตอำเภอเมือง — 19 มกราคม 2021
  3. รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. — 15 มกราคม 2021
  4. รายงานจำนวนสมาชิก สส.ชสอ — 15 มกราคม 2021
  5. รายงานสมาชิก สสธท — 15 มกราคม 2021

Author's posts listingsมิ.ย.
22


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรร …

Continue reading »

มิ.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนภาคอีสาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรรม …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.(ล้านที่2) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
21


แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ.pdf

พ.ค.
12


กำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ) (กลุ่ม2)

ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชี …

Continue reading »

พ.ค.
08


มอบจักรเย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากป้องกันโควิด-19

พ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 2563

ใบสมัครสามัญ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf ใบสมัครสมทบ …

Continue reading »

เม.ย.
20


สหกรณ์ฯจัดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เม.ย.
16


การฝากสัญญาเงินกู้

 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM  เอกสารประกอบก …

Continue reading »