Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. 12-13 กรกฎาคม 2562 โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร — 13 กรกฎาคม 2019
  2. รับสมัครสมาชิกเพื่อรับการสรรหาเป็น “กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ” 15-25 ก.ค.2562 — 8 กรกฎาคม 2019
  3. รับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา” 8-12 ก.ค.2562 — 8 กรกฎาคม 2019
  4. ประกาศแต่งตั้งกรรมการสรรหา — 8 กรกฎาคม 2019
  5. ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการ “บริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างชาญฉลาด” — 8 กรกฎาคม 2019

Author's posts listingsม.ค.
30


สรุปการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์

ม.ค.
10


กสธทเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี

อายุไม่เกิน 65 ปี ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อายุไม่เกิน 6 …

Continue reading »

ม.ค.
10


ขยายระยะเวลาการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.(ล้านที่2)

ม.ค.
09


ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกแล …

Continue reading »

ม.ค.
07


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จัดทำโครง …

Continue reading »

ธ.ค.
27


ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนให้แก่สมาชิก(แบบกระดาษ)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ที่ …

Continue reading »

ธ.ค.
20


จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับ 19 ธันวาคม 2561 (One-page)

ธ.ค.
19


วิธี Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

วิธีการ Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์    

ธ.ค.
06


6 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

6 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส …

Continue reading »

ธ.ค.
04


จดหมายข่าวฉบับ 30 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ฉบับ 30 พฤศจิกายน 2561.pdf