Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. กำหนดทำความสะอาด สนง.และพ่นยาฆ่าเชื้อ 3 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. — 2 เมษายน 2020
  2. กำหนดรับเอกสารขอผ่อนผันการชำระหนี้ — 2 เมษายน 2020
  3. กสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น — 2 เมษายน 2020
  4. หยุดทำการ 6 เมษายน 2563 เนื่องในวันจักรีย์ — 1 เมษายน 2020
  5. ประกาศยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563 — 31 มีนาคม 2020

Author's posts listingsก.ย.
16


การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิก ได้รับจากสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที …

Continue reading »

ก.ย.
09


กองทุน กสธท.(ล้านที่2) เปลี่ยนแปลงใบรับรองแพทย์

  ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบรับรองแพทย์ …

Continue reading »

ก.ย.
02


เปลี่ยนแปลงใบสมัคร สสธท.(ล้านที่1)

ใบสมัครสมทบ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf ใบสมัครสามัญ …

Continue reading »

ส.ค.
28


ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 28 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก

ส.ค.
21


เก็บตกภาพ “อบรมบริหารการเงินส่วนบุคคล”

เก็บตกภาพ “อบรมบริหารการเงินส่วนบุคคล” 10 ส …

Continue reading »

ส.ค.
07


วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพ กรุงไทย next

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกร …

Continue reading »

ส.ค.
05


จดหมายข่าว 2 สิงหาคม 2562

33-2 สิงหาคม 2562.pdf

ก.ค.
31


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  ได …

Continue reading »

ก.ค.
30


ประกาศรายชื่อกรรมการประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรายชื่อ กรรมการประจำหน่วยสรรหา 2562.pdf 

ก.ค.
28


กองทุนสวัสดิการ กสธท.(ล้านที่2) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี