Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ — 10 กรกฎาคม 2020
  2. รับสมัครประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 — 9 กรกฎาคม 2020
  3. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา — 9 กรกฎาคม 2020
  4. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา — 8 กรกฎาคม 2020
  5. กำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 8 กรกฎาคม 2020

Author's posts listingsก.พ.
11


โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร 7-9 ก.พ. 2563

โครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร ณ วัดป่าอุดมฌาณสัมปันโน …

Continue reading »

ก.พ.
11


การรับสมัครฌาปนกิจและกองทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด: การสมัครฌาปนกิจและกองทุน A4 (ก.พ.-พ.ค.2563). …

Continue reading »

ม.ค.
29


จดหมายข่าว 27 มกราคม 2563 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสธท.และ ฌกส.สหกรณ์ฯ

 จดหมายข่าวสหกรณ์

ธ.ค.
23


หนังสือกู้ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินATMแบบมีผู้ค้ำประกัน

หนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน ATM แบบมีบุคคลค้ำประกัน (ใหม่).pd …

Continue reading »

ธ.ค.
20


ระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)

ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเ …

Continue reading »

ธ.ค.
13


12 ธ.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

12 ธันวาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ …

Continue reading »

พ.ย.
26


ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ

24 พฤศจิกายน 2562 ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ ต.วังทอง …

Continue reading »

พ.ย.
26


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563

คลิกดูเพิ่มเติม

พ.ย.
22


แจ้งเรื่องการเป็นสมาชิก สสธท. ในการสมัครรอบพิเศษ 1ส.ค.-20ส.ค.2562

ด้วยสมาชิก สสธท. สอบถามการเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์จากการสมั …

Continue reading »

พ.ย.
17


แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 27