Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 เมษายน 2021
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 16 เมษายน 2021
  3. 10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล — 10 เมษายน 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 10 เมษายน 2021
  5. ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน — 7 เมษายน 2021

Author's posts listingsมิ.ย.
01


มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกกองทุนภาคอีสาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย ประธานกรรม …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.(ล้านที่2) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
12


กำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ) (กลุ่ม2)

ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชี …

Continue reading »

พ.ค.
08


มอบจักรเย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากป้องกันโควิด-19

เม.ย.
20


สหกรณ์ฯจัดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เม.ย.
16


การฝากสัญญาเงินกู้

 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM  เอกสารประกอบก …

Continue reading »

เม.ย.
15


สารจากประธาน

สารจากประธาน สอ.สธ.อุดร 14 เม.ย.2563.pdf

เม.ย.
14


ขั้นตอนการรับบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ

เม.ย.
09


การแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์

ขั้นตอนการแจ้งโอนเงินฝ่ายเว็บไซต์สหกรณ์ฯ.pdf