Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและจ่ายค่าพาหนะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  2. คำสั่งแต่งตั้งอาสานับคะแนนในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  3. รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ขายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 — 28 ตุลาคม 2020
  4. แบบฟอร์มขอวางขายสินค้าวันประชุมใหญ่ — 20 ตุลาคม 2020
  5. รายงานประจำปี 2563 — 17 ตุลาคม 2020

Author's posts listingsพ.ย.
26


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563

คลิกดูเพิ่มเติม

พ.ย.
17


แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 27

พ.ย.
14


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อ …

Continue reading »

พ.ย.
11


วิธีแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกเอง เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ …

Continue reading »

พ.ย.
07


ประมวลภาพวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

พ.ย.
06


วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2562

วิธีการตรวจสอบยอดหัก ฌาปนกิจและกองทุน จากปันผลเฉลี่ยคืน …

Continue reading »

พ.ย.
05


รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลไม่อยู่ประชุม

ดาวน์โหลด: รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลสมาชิกไม่อยู่ร่วมปร …

Continue reading »

พ.ย.
04


วีดีโอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
21


ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562.pdf

ต.ค.
09


รายงานการถอนชำระประกันชีวิต ปี 2563 วันที่ 3 และ10 ตุลาคม 2562

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการโอนถอนชำระประกันชีวิตประกอบการ …

Continue reading »