Admin

Author's details

Date registered: 30 ธันวาคม 2011

Latest posts

  1. เลื่อนกำหนดการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก — 16 เมษายน 2021
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ — 16 เมษายน 2021
  3. 10 เมษายน 2564 อบรมโครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล — 10 เมษายน 2021
  4. มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว นายบรรจง พลไชโย สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) — 10 เมษายน 2021
  5. ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน — 7 เมษายน 2021

Author's posts listingsเม.ย.
09


การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment)

การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment) …

Continue reading »

เม.ย.
09


ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพกรุงไทยNext

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพก …

Continue reading »

มี.ค.
27


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

ประกาศ ฉบับที่ 18-2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลคุรุภัณฑ์เ …

Continue reading »

มี.ค.
27


ช่วยเหลือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ขอผ่อนผันการชำระ “หนี้”

ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

มี.ค.
27


ช่วยเหลือให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ให้ลดการชำระ “หุ้น” ได้

ประกาศ ฉบับที่ 16-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

มี.ค.
23


ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอก …

Continue reading »

มี.ค.
21


รายงานประจำปี2562 สมาคม ฌกส.

รายงานประจำปีและวาระประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาช …

Continue reading »

มี.ค.
18


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด พ.ศ. 2562

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด …

Continue reading »

มี.ค.
16


ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ …

Continue reading »

มี.ค.
10


โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้อง โรงเรียนบ้านท่าสี