Category Archive: ทั่วไปก.ค.
17


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด การสรรหาป …

Continue reading »

ก.ค.
17


ประกาศ รับสมัครกรรมการสรรหาแทนตำแหน่งว่าง

          สืบเนื่องจากคำสั่งสห …

Continue reading »

ก.ค.
15


ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ขยายระยะเวลารับสมัคร 16-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 &#82 …

Continue reading »

ก.ค.
05


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำ …

Continue reading »

ก.ค.
05


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา.pdf  &nbs …

Continue reading »

มิ.ย.
28


กำหนดการรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

กำหนดการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออม …

Continue reading »

มิ.ย.
28


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

มิ.ย.
19


ประกาศ ผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำก …

Continue reading »

มิ.ย.
04


กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*** สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ***   กองทุนสวัสดิการ ส …

Continue reading »

มิ.ย.
04


จัดจ้างโครงการ การปรับปรุง /ซ่อมแซม หลังคาและห้องประชุม โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศ จัดจ้างโครงการ การปรับปรุง /ซ่อมแซม หลังคาและห้อ …

Continue reading »