Category Archive: การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวดราคาธ.ค.
16


ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา

ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีสอบราคา.pdf เอ …

Continue reading »

พ.ย.
25


แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2564.pdf

มิ.ย.
19


ประกาศ ผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำก …

Continue reading »

มิ.ย.
04


จัดจ้างโครงการ การปรับปรุง /ซ่อมแซม หลังคาและห้องประชุม โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศ จัดจ้างโครงการ การปรับปรุง /ซ่อมแซม หลังคาและห้อ …

Continue reading »

ม.ค.
23


ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อรถตู้

ดาวน์โหลด ประกาศ ผลสอบราคา จัดซื้อรถตู้.pdf