Category Archive: ข่าว ฌกส.พ.ค.
03


เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เงินรอตรวจสอบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย …

Continue reading »

เม.ย.
04


รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส …

Continue reading »

ก.พ.
19


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

          ตามประกาศสมาคมฌาปนกิ …

Continue reading »

ต.ค.
19


สสธท. รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2559 และแจ้งยอดชำระเงินคงสภาพ ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2560

  แจ้งยอดประมาณการ ชำระเงินคงสภาพประจำปี 2560 รอบท …

Continue reading »

มี.ค.
12


ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคม ฌกส.

ภาพเก็บตกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคม ฌกส. ดูเพ …

Continue reading »

ธ.ค.
22


ติดต่อรับใบรับรองการเป็นสมาชิกภาพ สส.ชสอ. รอบ11-12/2558

สมาชิกที่สมัคร สส.ชสอ.รอบที่ 11-12/2558 สามารถมาติดต่อข …

Continue reading »

ต.ค.
14


แจ้งใบประกาศ สสธท. รอบคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2558 มาถึงแล้ว

ติดต่อขอรับใบประกาศ สสธท.รอบสมัคร 1 ก.ค.58 – 31 ส …

Continue reading »

ต.ค.
14


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัคร รอบ 12/2558

สส.ชสอ.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12/2558 รับสมัครวันท …

Continue reading »

ส.ค.
14


แจ้งใบประกาศ สสธท.มาถึงแล้ว

ติดต่อขอรับใบประกาศ สสธท.รอบสมัคร 1 เม.ย.58 – 31 …

Continue reading »

พ.ค.
11


แจ้งสมาชิกที่รับอนุมัติรับการเป็นสมาชิก สสธท. รอบ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558

แจ้งสมาชิกที่รับอนุมัติรับการเป็นสมาชิก สสธท. รอบ 1 มกร …

Continue reading »

  • หน้า 1 จาก 2
  • 1
  • 2
  • >