Monthly Archive: พฤษภาคม 2015พ.ค.
11


กำหนดระยะเวลาชำระหนี้สวัสดิการเพื่อการศึกษา เป็น 48 งวด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เร …

Continue reading »

พ.ค.
11


แจ้งสมาชิกที่รับอนุมัติรับการเป็นสมาชิก สสธท. รอบ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558

แจ้งสมาชิกที่รับอนุมัติรับการเป็นสมาชิก สสธท. รอบ 1 มกร …

Continue reading »

พ.ค.
08


เงินรอตรวจสอบสมาชิกที่โอนเงินมาชำระ ฌกส. และยังไม่โทรมาแจ้ง

วันที่ สาขา ยอดเงิน 23/7/57 1039 400 16/9/57 1039 500 1 …

Continue reading »