Monthly Archive: กรกฎาคม 2018ก.ค.
17


ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด การสรรหาป …

Continue reading »

ก.ค.
17


ประกาศ รับสมัครกรรมการสรรหาแทนตำแหน่งว่าง

          สืบเนื่องจากคำสั่งสห …

Continue reading »

ก.ค.
15


ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ขยายระยะเวลารับสมัคร 16-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 &#82 …

Continue reading »

ก.ค.
05


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำ …

Continue reading »

ก.ค.
05


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา.pdf  &nbs …

Continue reading »