Monthly Archive: สิงหาคม 2018ส.ค.
31


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

ดาวน์โหลด>> ประกาศ เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2 …

Continue reading »

ส.ค.
27


ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2

บัดนี้สหกรณ์ ได้พิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ …

Continue reading »

ส.ค.
23


ข้อห้ามในการหาเสียง

ข้อห้ามในการหาเสียง           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธ …

Continue reading »

ส.ค.
21


จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561

จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561.pdf  จดหมายข่าวสหกรณ์

ส.ค.
14


สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.24 เข้าศึกษาดูงาน การจัดทำ สหกรณ์สีขาว

14 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 …

Continue reading »

ส.ค.
14


ประกาศรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจฯพ้นสมาชิกภาพ

ชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ้นสมาชิกภาพ ประกาศรายชื่อส …

Continue reading »

ส.ค.
06


คุณสมบัติสมาชิกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ เรื่อง คูณสมบัติของ สมาชิก กลุ่มพนักงานกระทรวงสา …

Continue reading »

ส.ค.
06


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย …

Continue reading »

ส.ค.
01


การดาวน์โหลดไฟล์คำขอและหนังสือกู้จาก Admin