Monthly Archive: เมษายน 2020เม.ย.
20


สหกรณ์ฯจัดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เม.ย.
16


การฝากสัญญาเงินกู้

 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM  เอกสารประกอบก …

Continue reading »

เม.ย.
15


สารจากประธาน

สารจากประธาน สอ.สธ.อุดร 14 เม.ย.2563.pdf

เม.ย.
14


ขั้นตอนการรับบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ

เม.ย.
09


การแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์สหกรณ์

ขั้นตอนการแจ้งโอนเงินฝ่ายเว็บไซต์สหกรณ์ฯ.pdf

เม.ย.
09


การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment)

การโอนเงินโดยใช้ใบนำฝากหรือการชำระบริการ (Bill Payment) …

Continue reading »

เม.ย.
09


ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพกรุงไทยNext

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีสหกรณ์ด้วยแอพก …

Continue reading »

เม.ย.
09


ประชาสัมพันธ์จากกรรมการเงินกู้

เม.ย.
02


กำหนดรับเอกสารขอผ่อนผันการชำระหนี้

ประกาศ ฉบับที่ 17-2563 เรื่องแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที …

Continue reading »

เม.ย.
02


กสธท.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น

  ดาวน์โหลด:  ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบ …

Continue reading »