Monthly Archive: พฤษภาคม 2020พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.(ล้านที่2)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก กสธท.(ล้านที่2) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท.(ล้านที่1)

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) แก่ครอบครัวนางชู …

Continue reading »

พ.ค.
21


แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ.pdf

พ.ค.
12


ประกาศ ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษา 2563.pdf สมาชิกที่ได้รับทุ …

Continue reading »

พ.ค.
12


กำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชีพ)และลูกจ้างชั่วคราวสาย(วิชาชีพ) (กลุ่ม2)

ประกาศกำหนดคุณสมบัติสมาชิกกลุ่มพนักงานกระทรวง(สายวิชาชี …

Continue reading »

พ.ค.
08


มอบจักรเย็บผ้า สำหรับทำหน้ากากป้องกันโควิด-19

พ.ค.
05


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

พ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กสธท.(ล้านที่2) เดือน พ.ค.2563

ใบสมัครกองทุนกสธทล้านที่2ใหม่พร้อมใบรับรองแพทย์ กสธท. เ …

Continue reading »

พ.ค.
05


ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สสธท. ปี 2563

ใบสมัครสามัญ สสธท เริ่ม 1 กันยายน 2562.pdf ใบสมัครสมทบ …

Continue reading »