Monthly Archive: สิงหาคม 2020ส.ค.
30


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้า …

Continue reading »

ส.ค.
28


ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดเกณฑ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ …

Continue reading »

ส.ค.
25


ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา …

Continue reading »

ส.ค.
21


ประกาศ สสธท.(ล้านที่1) เริ่มใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563

ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 1 กันยายน 2563.pdf ใบสมัคร สสธท สาม …

Continue reading »

ส.ค.
17


ขอให้สมาชิกตรวจสอบบัญชีรับโอนค่าตอบแทนสรรหาและปันผล

กรณีตรวจสอบแล้วไม่ตรงกันสมาชิกสามารถแจ้งเปลียนแปลงบัญชี …

Continue reading »

ส.ค.
03


ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ประกอบการกู้ฯ

ประกาศ ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ ประกอบก …

Continue reading »

ส.ค.
03


กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ)

ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ พกส.และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (สายว …

Continue reading »