Monthly Archive: กันยายน 2020ก.ย.
30


ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสานับคะแนนการลงมติที่ประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จ …

Continue reading »

ก.ย.
30


ประกาศ ประมูลจัดทำอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำหน …

Continue reading »

ก.ย.
30


ประกาศ เสนอราคาขายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด  กำห …

Continue reading »

ก.ย.
28


เชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ก.ย.
25


ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564

ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มี …

Continue reading »

ก.ย.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อ …

Continue reading »

ก.ย.
22


ประกาศ ผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564

ประกาศผลการนับคะแนน การสรรหาประธานและกรรมการ ปี 2564.pd …

Continue reading »

ก.ย.
18


ผลคะแนนการสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบผลคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ฯอ …

Continue reading »

ก.ย.
18


ประกาศ กำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563

ประกาศฯกำหนดเกณฑ์พิจารณาตามดุลพินิจ พ.ศ.2563.pdf

ก.ย.
09


ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสรรหา (แทนตำแหน่งที่ว …

Continue reading »

  • หน้า 1 จาก 2
  • 1
  • 2
  • >