«

»

ก.ค.
05


รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ  และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26

ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561

 

<<<ประธาน>>>

ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการ ชุดที่ 26 ปี 2561.pdf 

ใบสมัครรับสรรหา ประธานกรรมการ ชุดที่ 26 ปี 2561.pdf 

<<<กรรมการ>>>

ประกาศ รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ปี 2561.pdf 

ใบสมัครรับสรรหา กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ปี 2561.pdf 


Share to Line