«

»

ก.พ.
20


ภาพกิจกรรม…บริจาคเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านวังทอง

บริจาคเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

20 กุมภาพันธ์ 2561

<ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก>


Share to Line