«

»

ส.ค.
27


ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2

บัดนี้สหกรณ์ ได้พิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รอบที่ 2 แล้วและมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 62 ราย ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ จึงให้ขอให้สมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้…(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line