«

»

ก.ย.
24


ผลการนับคะแนนสรรหา ประธาน+กรรมการ ปี 2562

     ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนนและรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ดังนี้…(อ่านต่อ ตามประกาศ)


Share to Line