«

»

ก.ย.
27


ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศหยุดให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2561

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด ขอหยุดให้บริการแก่สมาชิก           ในวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน  2561  เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561…(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line