«

»

ก.ย.
27


ประมูลขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ (สังกะสี และ เหล็กตัวชี )ของสหกรณ์ฯ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ …(อ่านต่อตามเอกสารที่แนบ)


Share to Line