«

»

ธ.ค.
19


วิธี Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

วิธี Login เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

Login เข้าระบบในครั้งแรก จะต้องใช้

ชื่อผู้ใช้ : เป็นเลขที่สมาชิก

รหัสผ่าน : เป็น เลขรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก

หลังจาก Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ภายหลัง


Share to Line