«

»

มิ.ย.
12


อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ ยื่นใบสมัคร ภายใน 28 มิ.ย. 2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ปี 2562.pdf

ใบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการ.pdf

หรือ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

อบรม ระหว่าง 6 – 7 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี


Share to Line