«

»

ก.ค.
06


กำหนดรับสัญญาเงินกู้รอบเดือนกรกฎาคม 2562

กำหนดการรับสัญญาเงินกู้

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รอบที่ วันที่รับสัญญาเงินกู้ วันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันจ่ายเงิน
1 24 มิ.ย. 2262 – 5 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
2 8 ก.ค. 2562 – 12 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
3 15 ก.ค. 2562 – 22 ก.ค. 2562 ประชุมประจำเดือน 30 ก.ค. 2562
4 23 ก.ค. 2562  เป็นต้นไป รอบเดือนถัดไป  

 


Share to Line