«

»

ก.ค.
08


รับสมัครสมาชิกเพื่อรับการสรรหาเป็น “กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ” 15-25 ก.ค.2562

ประกาศ รับสมัคร กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27.pdf 

ใบสมัครรับสรรหา กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 2562.pdf 

 

 ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 27.pdf

ใบสมัครรับสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 27.pdf

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการแนบสำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการด้วย


Share to Line