«

»

ม.ค.
03


ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2562 ถึง 31 มี.ค.2563

จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ  2  (ระยะที่ 22) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf

 


Share to Line