«

»

มี.ค.
02


โครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสหกรณ์ ประจำปี 2563

ประชุมโครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสหกรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 1 มีนาคม 2563

ณ โรงแรมมาเดอบัว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

[ดูภาพทั้งหมด]


Share to Line