«

»

มี.ค.
25


กำหนดการรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือนเมษายน 2563

การเงินมั่นคง ลงทุนมั่นใจ อนาคตสดใส วางใจสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
กำหนดการรับสัญญาเงินกู้
ประจำเดือนเมษายน 2563

รอบที่ วันที่รับสัญญาเงินกู้ วันประชุม
คณะกรรมการเงินกู้
วันจ่ายเงิน
1 24 มี.ค.2563 – 3 เม.ย.2563 8 เม.ย.2563 10 เม.ย.2563
2 7 เม.ย.2563 – 11 เม.ย.2563 15 เม.ย.2563 17 เม.ย.2563
3 17 เม.ย.2563 – 21 เม.ย.2563 ประชุมประจำเดือน 29 เม.ย.2563
4 22 เม.ย.2563 เป็นต้นไป รอบเดือนถัดไป  

Share to Line