«

»

ก.ย.
24


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยและศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยืสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

นายสังวาน  พุฒดี

สมาชิก กสธท.เลขที่ 032499 เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท


Share to Line