ม.ค.
30


แผนอนุมัติเงินกู้เดือนกุมภาพันธ์ 2563


Share to Line

ม.ค.
29


จดหมายข่าว 27 มกราคม 2563 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสธท.และ ฌกส.สหกรณ์ฯ

 จดหมายข่าวสหกรณ์


Share to Line

ม.ค.
03


ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ตั้งแต่ 31 ธ.ค.2562 ถึง 31 มี.ค.2563

จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ  2  (ระยะที่ 22) ได้ที่สหกรณ์ภายในระยะเวลา        ที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.pdf

 


Share to Line

ธ.ค.
23


หนังสือกู้ฉุกเฉิน และ ฉุกเฉินATMแบบมีผู้ค้ำประกัน

หนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน ATM แบบมีบุคคลค้ำประกัน (ใหม่).pdf

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน แบบมีบุคคลค้ำประกัน (ใหม่).pdf

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM


Share to Line

ธ.ค.
21


สสธท.(ล้านที่1) รับสมัครสมาชิกสมทบ(คู่สมรส) ถึงเดือน มีนาคม 2563 เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมคร สสธท.

ใบสมัครสมาชิก สสธท. สามัญ

ใบสมัครสมาชิก สสธท. สมทบ

หน้าหลักเว็บไซต์ สสธท.(ล้านที่1)

 


Share to Line

ธ.ค.
20


ระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)

ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 _(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562).pdf

ดาวน์โหลดหนังสือกู้

หนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน ATM แบบมีบุคคลค้ำประกัน (ใหม่).pdf

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน แบบมีบุคคลค้ำประกัน (ใหม่).pdf

 คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM


Share to Line

ธ.ค.
13


12 ธ.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

12 ธันวาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว วันที่ 12 ธันวาคม 2562 (ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.สมุทรปราการ).pdf

 


Share to Line

ธ.ค.
04


กสธท.(ล้านที่ 2) รับสมัครสมาชิกสมทบคู่สมรสและบุตรเป็นเดือนสุดท้าย ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ของ กสธท.


Share to Line

ธ.ค.
04


การสมัครสมาชิก สสธท.(ล้านที่1) ประจำเดือนธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ เอกสารต่างๆ ของ สสธท.


Share to Line

พ.ย.
26


ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ

24 พฤศจิกายน 2562

ทำบุญ ณ วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม


Share to Line