เม.ย.
05


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลโนนสะอาด 5 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลโนนสะอาด 5 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

เม.ย.
04


รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ดาวน์โหลด : รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf 


Share to Line

เม.ย.
03


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลน้ำโสม 3 เมษายน 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลน้ำโสม 3 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

มี.ค.
27


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลนายูง 27 มีนาคม 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลนายูง27 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

มี.ค.
22


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลบ้านผือ 22 มีนาคม 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลบ้านผือ 22 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

มี.ค.
19


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี 19 มีนาคม 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี 19 มีนาคม 2561

 


Share to Line

มี.ค.
16


สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลกุดจับ 16 มีนาคม 2561

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ณ โรงพยาบาลกุดจับ 16 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก


Share to Line

มี.ค.
08


ขอเชิญดาวน์โหลดวาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลด:  >>> วาระประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคม ฌกส.pdf 


Share to Line

ก.พ.
26


ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2561


Share to Line

ก.พ.
23


แก้ไขข้อความในจดหมายข่าว

หน้า 5 (แก้ไขข้อความเป็น ข้อความสีแดง ดังนี้ )

 5. กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2560  ในวันเสาร์ที่  10  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 
     6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จะรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบบิดา และสบทบมารดา อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ อีกเพียงสองรอบ คือ รอบ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561 และ 1-20 มีนาคม 2561 เป็นรอบสุดท้าย หลังจากนั้นจะรับสมัครเพียงสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบประเภทบุตรสมาชิกและคู่สมรสอายุไม่เกิน 56 ปีเท่านั้น

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วได้ที่นี่  ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561 (แก้ไขใหม่).pdf  


Share to Line