เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกโปรดกรอกอีเมลล์ เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
อีเมลล์
 

หลังจากสมาชิกคลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะส่งลิ้งค์ไปยังอีเมลล์ของสมาชิก
จากนั้นให้สมาชิกเปิดอีเมลล์ของสมาชิกเองและคลิกที่ลิ้งค์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าระบบอีกครั้ง
ในกรณีที่สมาชิกไม่พบอีเมลล์ในกล่องขาเข้า (Inbox) ให้เปิดดูอีเมลล์ที่กล่อง อีเมลล์ขยะ (Junk mail)