ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 05464   22/01/2563  

รบกวนสอบถามค่ะ รีกู้สภาพคล่องได้มั้ยคะ ถ้าได้จะได้ทอนเท่าไหร่คะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  22/01/2563 

เรียนสมาชิก 05464 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีตรวจสอบว่าสามารถรีกู้ได้หรือยัง

 • กู้ฉุกเฉินปกติ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้ฉุกเฉินผ่านระบบATM รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 1 งวด
 • กู้สามัญทั่วไป
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
  • ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
 • กู้สามัญทั่วพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
  •  ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
 • กู้สวัสดิการรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้เสริมสภาพคล่องรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด

วิธีการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ตามรูปภาพด้านล่างครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 04293   21/01/2563  

เปิดบัญชี เงินฝากให้บุตรได้ไหมคะ มีแบบไหนบ้าง

ตอบ
Avatar

โดย: admin  22/01/2563 

เรียนสมาชิก 04293 เปิดได้ครับ เป็นบัญชี ชื่อพ่อแม่ เพื่อลูก  ครับ

รายละเอียดตามนี้ครับ >> บริการเงินฝาก

ตอบ
Avatar

โดย: 04293  22/01/2563 

ต้องใช้ หลักฐานอะไรบ้างคะ 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  22/01/2563 

เรียนสมาชิก 04293  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดาหรือมารดา ผู้เปิดบัญชี ถ่ายแนบพร้อมกันกับบัตรประชาชนบุตร หรือสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน ก็ได้ครับ ขอให้มีเลขบัตรประชาชนบุตรและบิดา/มารดาผู้เปิดบัญชีครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07683   21/01/2563  

อยากทราบว่ากู้20,000

เงินทอนเหลือเท่าไรค่ะ

 

สามารถกดได้เลยมัยค่ะ

และสามารถรีกู้ตัวไหนได้อีกค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  21/01/2563 

เรียนสมาชิก 07683 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีตรวจสอบว่าสามารถรีกู้ได้หรือยัง

 • กู้ฉุกเฉินปกติ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้ฉุกเฉินผ่านระบบATM รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 1 งวด
 • กู้สามัญทั่วไป
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
  • ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
 • กู้สามัญทั่วพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
  •  ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
 • กู้สวัสดิการรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้เสริมสภาพคล่องรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด

วิธีการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ตามรูปภาพด้านล่างครับ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  21/01/2563 

เรียนสมาชิก 07683 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  22/01/2563 

เรียนสมาชิก 07683  

สมาชิกกดเงินกู้ไปแล้วเมื่อ 21/01/2563 ครับ ส่วนสัญญาสามัญกู้ไม่ได้อีกจนกว่าจะครบรีกู้ได้ครับ

สามารถกู้สวัสดิการ(การศึกษา/ท่องเที่ยว) ได้ ทั้งนี้ วงเงินกู้รวมกันกับสามัญต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญที่ตนมีสิทธิ์กู้ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 04996   17/01/2563  

รีกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต  เงินทอนได้ช่วงกี่โมง  วันที่17/1/63   หรือวันไหนค่ะ   รบกวนสอบถามค่ะ   

ตอบ
Avatar

โดย: 04996  17/01/2563 

จะได้เงินทอน  วันไหนค่ะ  

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  17/01/2563 

เรียนสมาชิก 04996 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

ตอบ
Avatar

โดย: 04996  17/01/2563 

เพราะวันนี้ยังไม่ได้รับเงินค่ะ  ตามตารางเปน17/1/63  เพราะยื่นรัีไปหลายอย่างค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  21/01/2563 

เรียนสมาชิก 04996 โอนแล้วนะครับ 2,810.75 ได้รับเงินหรือยังครับ 

ตอบ
Avatar

โดย: 05884   16/01/2563  

ไม่สามารถกดเงินกู้ฉุกเฉินATMได้ค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  17/01/2563 

เรียนสมาชิก 05884 ขอให้ส่งสัญญากู้เข้ามาใหม่ครับ สามารถกู้ ฉอ. ได้เพียง 12,000 บาท ครับ

  คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM 

ตอบ
Avatar

โดย: 06667   14/01/2563  

สัญญาเงินกู้   ATM  จะสิ้นสุดในวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 63   

1. ถ้าจะต่อสัญญา จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

2. หนังสือสัญญาใช้แบบเดิมได้ไหม  หรือต้องใช้แบบมีคนค้ำเท่านั้น?

ตอบ
Avatar

โดย: admin  14/01/2563 

เรียนสมาชิก 06667

1. สัญญาฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็มมีอายุ 1 ปี  กรณีจะเปิดสัญญาต่อต้องรีไฟแนนท์(เขียนสัญญากู้เข้ามาใหม่ครับ)   คำขอ/เอกสารประกอบการกู้กู้ฉุกเฉินและATM 

2. สมาชิกกลุ่ม1(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) กู้เกิน 1 แสนบาท ต้องใช้ผุ้ค้ำประกัน 1 คน

กลุ่ม 2-3-4 กู้เกิน 1.2 หมื่นบาท  ต้องใช้ผุ้ค้ำประกัน 1 คน ครับ ตามประกาศ>>  ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 _(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562).pdf

ตอบ
Avatar

โดย: 07640   14/01/2563  

สมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ พิเศษ2 หาย  ทำไงได้บ้างค่ะ ฝาก พขร ไปยื่นเอกสารขอสมุดเล่มใหม่ได้ไหมค่ะ 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  14/01/2563 

เรียนสมาชิก 06740 ฝากมาทำไม่ได้ครับต้องดำเนินการด้วยตนเองครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07339   13/01/2563  

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ไม่สามารถ login เข้าตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ ทำอย่างไรคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/01/2563 

เรียนสมาชิก 07339 วิธี Login เข้าระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกLoginครั้งแรก ใช้

Useraname : 07339

Password: เลขบัตรประชาชน

ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07339  14/01/2563 

ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04771   13/01/2563  

กู้ฉุกเฉินวันท่ี 10/1/2563อนุมัติวันไหนครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/01/2563 

เรียนสมาชิก 04771 อนุมัติแล้วครับสามารถกดได้เลยครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07683   12/01/2563  

รีกู้ฉุกเฉินได้เลยมัยค่ะ

 

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  12/01/2563 

เรียนสมาชิก 07683 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีตรวจสอบว่าสามารถรีกู้ได้หรือยัง

 • กู้ฉุกเฉินปกติ รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้ฉุกเฉินผ่านระบบATM รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 1 งวด
 • กู้สามัญทั่วไป
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
  • ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
 • กู้สามัญทั่วพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ชำระแบบต้นเท่า(แบบสหกรณ์) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด
  •  ชำระแบบต้น+ดอกเบี้ยเท่า(แบบธนาคาร) รีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 18 งวด
 • กู้สวัสดิการรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 6 งวด
 • กู้เสริมสภาพคล่องรีกู้ได้เมื่อชำระแล้ว 12 งวด

วิธีการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ตามรูปภาพด้านล่างครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  13/01/2563 

เรียนสมาชิก 07683 สัญญาเดิมยังใช้ได้อยู่ครับ (สัญญาฉุกเฉินเอทีเอ็มมีอายุ 1 ปี) สามารถกดเงินกู้ได้เลยโดยไม่ต้องยื่นสัญญาเข้ามาใหม่ครับ

ตอบ

บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 3 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019