ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 07616   02/03/2564  

ยื่นกู้ ฉุกเฉิน ATM ไป น่าจะกดได้ตอนไหนคะ

ตอบ
Avatar

โดย: 07616   02/03/2564  

ยื่นกู้ ฉุกเฉิน ATM ไป น่าจะกดได้ตอนไหนคะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04983   01/03/2564  

กรอกแบบคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ตัวเลขให้เขียนเลขไทยหรืออารบิกค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04983   01/03/2564  

รบกวนสอบถามค่ะถ้าจะกู้ฉุกเฉินATM กู้ได้ไหมคะตอนนี้

 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  02/03/2564 

เรียนสมาชิก 04983 สัญญาฉุกเฉินของสมาชิกหมดอายุแล้วขอให้ส่งสัญญาเข้ามาใหม่นะครับ

หนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน ATM.pdf 

ตอบ
Avatar

โดย: 07212   27/02/2564  

สอบถามครับ ทำสัญญา ฉ เข้าไปใหม่ให้ทำจำนวนเงินเท่าเดิมหรือเพิ่มได้มั้ยครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  01/03/2564 

เรียนสมาชิก 07212 สมาชิกกลุ่มที่ 1 สามารถกู้ฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็มได้สูงสุด 200,0000 บาท กรณีกูั 100,000 บาท ขึ้นไปใช้คนค้ำประกัน 1 คน ครับ สามารถให้สินเชื่อคำนวณให้ได้ครับ

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน แบบมีบุคคลค้ำประกัน (ใหม่).pdf 

 

 

โทรศัพท์ 042-249407 และ 042-211561 โทรสาร ต่อ 108

เงินฝาก ต่อ101 สินเชื่อ ต่อ 102,103,104 ฌกส. ต่อ 106

โทรศัพท์มือถือ

  • 093-3250075 ผู้จัดการ
  • 093-3238503 ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ (จารุวัฒน์)
  • 089-5698927 ฝ่ายสินเชื่อ (ภัทราวดี)
  • 082-1077538 ฝ่ายสินเชื่อ (ศิรดา/เสาวลักษณ์)
  • 082-1077536  ฝ่ายการเงินและบัญชี (ชญาดา/อัญชุลี/อมเรศ)

ตอบ
Avatar

โดย: 08732  01/03/2564 

เรียนสมาชิก สัญญาหมดอายุแล้วค่ะ ฉุกเฉินATM มีอายุ1 ปีค่ะ ยื่นสัญญาเข้ามาใหม่พร้อมสลิปเงินเดือนด้วยค่ะ จะดำเนินการคำนวณให้ค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  01/03/2564 

เรียนสมาชิก 08732 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก/กู้แล้วจะได้เงินทอนเท่าไร

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 04708   27/02/2564  

คืนสิทธิ์เงินฉให้วันไหนครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  01/03/2564 

เรียนสมาชิก 04708 เนื่องจากสมาชิกมายื่นกู้ฉุกเฉินธรรมดา จึงปิดบัญชีฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็มไว้ครับ ขอให้ติดต่อสินเชื่อนะครับ

โทรศัพท์ 042-249407 และ 042-211561 โทรสาร ต่อ 108

เงินฝาก ต่อ101 สินเชื่อ ต่อ 102,103,104 ฌกส. ต่อ 106

โทรศัพท์มือถือ

  • 093-3250075 ผู้จัดการ
  • 093-3238503 ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ (จารุวัฒน์)
  • 089-5698927 ฝ่ายสินเชื่อ (ภัทราวดี)
  • 082-1077538 ฝ่ายสินเชื่อ (ศิรดา/เสาวลักษณ์)
  • 082-1077536  ฝ่ายการเงินและบัญชี (ชญาดา/อัญชุลี/อมเรศ)

ตอบ
Avatar

โดย: 07212   26/02/2564  

คืนสิทธิ์ ฉ ให้วันไหนครับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  26/02/2564 

เรียนสมาชิก 07212 สัญญาเงินกู้ของสมาชิกหมดอายุแล้ครับ(สัญญามีอายุ 1 ปี) ขอให้ทำสัญญาเข้ามาใหม่นะครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07337   25/02/2564  

ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เดินเลยค่ะ

 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  26/02/2564 

เรียนสมาชิก 07337  ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ 2 เป็นไปตามประกาศครับ เดิมประกาศเป็นเดือน แต่ช่วงนี้ประกาศเป็นหกเดือนครับ ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการจะประกาศขยายระยะเวลาครับ

ประกาศ >> ขยายระยะเวลาการเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ถึง 31 มีนาคม 2564.pdf

อ่านเพิ่มเติม >> บริการเงินฝาก

ตอบ
Avatar

โดย: 06306   22/02/2564  

สอบถาม 06306 คะ

สมัคร ล้านที่2-3 , สส.ชสอ. 

เข้าไปดูข้อมูล อัพเดตในเนต  ไม่เจอข้อมูล ล้านที่2-3 คะ  และ เข้าดู สส.ชสอ. ไม่ได้ คะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  22/02/2564 

เรียนสมาชิก 06306 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

 ฌกส.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  22/02/2564 

เรียนสมาชิก 06306 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

 เอกสารและใบสมัครกองทุน กสธท.(ล้านที่2) 

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  22/02/2564 

เรียนสมาชิก 06306 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

เอกสารประกอบการสมัครกองทุนล้านอีสาน

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ(มีเลข 13 หลัก)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร+ผู้รับโอนประโยชน์ทุกคน)

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงตามแบบฟอร์มของกองทุน(อยู่ในชุดใบสมัคร) ออกโดยโรงพยาบาลชั้นนำของรัฐ

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>   กองทุนล้านอีสาน 

ตอบ
Avatar

โดย: 05949   22/02/2564  

สอบถามค่ะ ถ้าเรายื่นกู้ ฉุกเฉินแบบธรรมดา วันที่ 5 มีนาคม  แล้วเงินจะเข้าวันที่ 5 เลยมั้ยคะ แล้วรายการหักรายเดือนจะขึ้นยอดหักของเดือนไหนคะ มีนาคมหรือเมษายน ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 08732  22/02/2564 

เรียนสมาชิก ได้รับเงินวันที่5 มี.ค. ค่ะ รายการหักจะขึ้นยอดหักเดือนเมษายนค่ะ

ตอบ

บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 3 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019