ข้อความบนเว็บบอร์ด

Avatar

โดย: 06480   19/01/2564  

ขอสอบถามหน่อยค่ะ สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินเอทีเอมได้ไหมคะ และได้เท่าไหร่และสามารถกุุ้สัญญาตัวไหนได้บ้างคะได้เท่าไหร่

ขอบคุณค่ะ

 

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  19/01/2564 

เรียนสมาชิก 06480 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก/กู้แล้วจะได้เงินทอนเท่าไร

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 06480  19/01/2564 

พอดีพึ่งกู้ไปตอนเดือน พย63 เลนอยากทราบว่าตอนนี้กู้อะไรได้บ้างคะ

ตอบ
Avatar

โดย: 08732  19/01/2564 

สามารถกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็มวงเงินกู้30,000 บาทค่ะ หรือกู้สภาพคล่องวงเงินกู้130,000 บาทค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 06179   18/01/2564  

สอบถามครับ ผมจะนำส่งเงินกู้ยืมเองที่หักแต่ละเดือนในบัญชีธนาคารกรุงไทย ประมาณ 3 เดือน ก่อนที่จะหักจากบัญชี ผมจะสามารถทำได้ไหมครับ หลังจาก 3 เดือนแล้ว ให้สหกรณ์หักจากบัญชีตามปกติครับ 

ตอบ
Avatar

โดย: admin  19/01/2564 

เรียนสมาชิก 06179 สมาชิกที่มีเงินเดือนจากต้นสังกัด  ได้ทำหนังสือยินยอมให้ต้นสังกัดแล้ว  เมื่อมีภาระผูกพันกับสหกรณ์ จะเพิกถอนคำยินยอมนั้นไม่ได้ ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07184   17/01/2564  

ขออนุญาตสอบถามค่ะ เราสามารถถอนเงินออมทรัพย์พิเศษได้ไหมคะ และหากไม่ม่มีสมุดบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  19/01/2564 

เรียนสมาชิก 7184 สามารถถอนได้ครับ มียอดเงินคงเหลือ 558.27 บาท 

ออมทรัพย์พิเศษ ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 500 บาท หากจะถอนมากกว่า 58.27 บาท จะต้องปิดบัญชีครับ  นำเอกสารบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07991   17/01/2564  

เรียนปรึกษาค่ะ พอดีว่าต้องการรีกู้ ตอนนี้รอให้อายุสมาชิกครบ24 จึงจะสามารถกู้สามัญได้วงเงินไม่เกิน1,200,000บาท ซึ่งอายุสมาชิกจะครบ24ในเดือนมกราคมนี้ค่ะ สามารถยื่นกู้ไปก่อนได้เลยไหมค่ะ เพื่อให้พิจารณารอบประชุมประจำเดือน และได้รับเงินอนุมัติในวันที่29 มกราคม หรือต้องรอให้หักเข้าหุ้นไปเรียบร้อยก่อนค่อยจะยื่นกู้ได้ ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  17/01/2564 

เรียนสมาชิก 07911 หากยื่่นในเดือนนี้ถือว่ายื่นตามกำหนดอายุ 23 เดือน ครับ ยื่นหลังจากวันที่ 22 มกราคม 2564 ถือเป็นงวดเดือนหน้า อายุสมาชิก 24 เดือนครับ

 

ตอบ
Avatar

โดย: 07991  17/01/2564 

ขอบคุณค่ะ admin

ตอบ
Avatar

โดย: 04640   14/01/2564  

สอบถามรายการเดินบัญชีเงินฝากประจำเดือนเดือนธันวาคม ยังไม่อัพเดทเหรอคะ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  17/01/2564 

เรียนสมาชิก 04640 สมาชิกมียอดโอนเงินเข้ามาฝากบัญชีไหนครับแจ้งด้วยครับจะได้ให้การเงินดูให้ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 07616   13/01/2564  

สมาชิกสามัญ 1 คน ค้ำได้กี่คนคะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  13/01/2564 

เรียนสมาชิก 07616 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

การใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

ตามประกาศ กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)

ข้อ 3.หลักประกันเงินกู้สามัญ   

              3.1 สมาชิกกลุ่มที่ 1

3.1.1 สมาชิกกลุ่มที่ 1 ที่ขอกู้เงินสามัญทั่วไป สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต สามัญมั่นคง สามัญเพื่อรวมหนี้  ให้มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ในวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 430,000 บาท ต่อคน และให้ค้ำประกันเงินกู้แก่สมาชิกได้ไม่เกิน 11 สัญญา

                   3.1.2 สมาชิกกลุ่มที่ 1 ค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่องและเงินกู้สามัญสวัสดิการ รวมกันได้ไม่เกิน 3 สัญญา

                   3.1.2 ต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้แก่สมาชิกรายเดียวกัน

    3.2 สมาชิกกลุ่มที่ 2,3,4 กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมคงเดิม

สมาชิกกลุ่มอื่นๆใช้การค้ำประกันตามนี้ครับ << คลิกที่นี่เพื่อเปิดลิ้งค์ >>

ตอบ
Avatar

โดย: 06674   13/01/2564  

กู้ 350000 บาท หักเงินต้นเท่าไรคะ   สามารถยื่นกู้สิ้นเดือน ม.ค. เลยได้ไหมคะ

ตอบ
Avatar

โดย: 08732  17/01/2564 

1.แบบสหกรณ์ เงินต้น3,700 รวมดอกเบี้ย 5483 บาทค่ะ

2.แบบธนาคาร 4,600 บาทเท่ากันทุกงวดค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 08732  17/01/2564 

ยื่นได้เลยค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04562   12/01/2564  

4562 รีสภาพคล่องได้มั้ยคะ จะได้ทอนเท่าไหร่คะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  12/01/2564 

เรียนสมาชิก 04562 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก/กู้แล้วจะได้เงินทอนเท่าไร

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 08732  17/01/2564 

วงเงินกู้230,000 บาทค่ะ ทอนประมาน 50,000 บาทค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: auto Coop  17/01/2564 

เรียนสมาชิก 08732 คำตอบนี้อาจเกี่ยวข้องกับกระทู้ของคุณ

วิธีการคำนวณสิทธิ์การกู้สำหรับสมาชิก/กู้แล้วจะได้เงินทอนเท่าไร

 

อ่านเพิ่มเติม >>  วิธีการ Login เข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ฯ

ครับ

ตอบ
Avatar

โดย: 05720   12/01/2564  

รบกวนตรวจสอบและชี้แจง ยอดเงินกู้ให้หน่อยค่ะ

เลขที่สมาขิก 05720

รีกู้สภาพคล่องในยอด 370,000 บ. 

เพื่อปิดสภาพคล่องเดิม 201,803.50  บ. และ

ปิดกู้เพื่อการศึกษา 44,600 บ.

ทางสหกรณ์หักซื้อหุ้นเพิ่ม 15,760 บาท.

ไม่มีการหักฝากอื่นอีก

ควรได้ทอน =107,836.50  บาท.

แต่มียอดโอนเข้าบัญชีธนาคาร 106,620.50  บ. ได้รับยอด 12 ม.ค.64

ไม่ทราบว่ายอด 1,216  บาท หักไปใช้จ่ายในส่วนใดอีกคะ ??

กรุณาชี้แจงรายละเอียดให้หน่อยค่ะ

20210112_123854.jpg

ตอบ
Avatar

โดย: admin  12/01/2564 

เรียนสมาชิก 05720 เป็นดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยเกินในเดือนถัดไปในการส่งหักเงินเดือนครับ 

ตอบ
Avatar

โดย: 05720  18/01/2564 

ขอบคุณค่ะ

ตอบ
Avatar

โดย: 04810   11/01/2564  

ตอนนี้เปิดให้รีเสริมสภาพคล่องก่อนกำหนดแล้วใช่มั้ยคนับ

ตอบ
Avatar

โดย: admin  12/01/2564 

เรียนสมาชิก 04810 เปิดให้รีกู้แล้วครับ ตามประกาศนี้ครับ >> เปิดให้รีกู้ สามัญทั่วไป-สามัญสภาพคล่อง-สามัญพัฒนา-สามัญมั่นคง-สามัญรวมหนี้

ตอบ

บุคคลทั่วไปออนไลน์ : 2 คน
สมาชิกออนไลน์ : 0 คน
ผู้ใช้งานกำลังออนไลน์ :

© สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 2019