เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

สอบถาม

สามารถรีกู้สภาพคล่องได้หรือไม่คะ ต้องส่งมาแล้วกี่งวดตึงจะรีสภาพคล้องได้ค่ะแล้วจะเหลือทอนไหม...

โดย: 5786
เมื่อ: 21 มี.ค. 2562

95   

เรียนสมาชิก 5786 ถ้านำเงินมาปิดฉุกเฉินแล้วกู้สภาพคล่องได้ครับทอนประมาณ   90,000 บาท ครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 11 เม.ย. 2562

สอบถามค่ะ

เงินส่วนที่หักไว้เกินหลังรีกู้ จะโอนเงินเข้าให้วันไหนค่ะ...

โดย: 5592
เมื่อ: 3 เม.ย. 2562

30   

เรียนสมาชิก 5592 คืนให้แล้วครับสมาชิกถอนไปแล้วครับ

โดย: admin
เมื่อ: 11 เม.ย. 2562

รีสภาพคล่อง

ถ้านำเงินปิดฉุกเฉินแล้วจะสามารถรีสภาพคล่องได้ไหมคะยอดหักแล้วจะเหลือทอน...

โดย: 5786
เมื่อ: 4 เม.ย. 2562

60   

เรียนสมาชิก 5786 ถ้านำเงินมาปิดฉุกเฉินแล้วกู้สภาพคล่องได้ครับทอนประมาณ   90,000 บาท ครับ 

โดย: admin
เมื่อ: 11 เม.ย. 2562

สอบถามเรื่องสมุดเงินฝากสมุดออมทรัพย์

...

โดย: 7245
เมื่อ: 4 เม.ย. 2562

40   

เรียนสมาชิก  7245 สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ เมนู ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ครับ(รูปภาพ) วิธี login เข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูล 

โดย: admin
เมื่อ: 10 เม.ย. 2562

ดอกเบี้ย

สอบถามคะ ที่ขึ้นในระบบบอกว่าดอกเบี้ยรอจ่ายคืนคืออะไรคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 4 เม.ย. 2562

40   

เรียนสมาชิก 2981 ดอกเบี้ยคืน กรณีสมาชิกมาชำระเงินตามสัญญากู้ที่มีอยู่แล้วก่อนกำหนดเวลาหรือในกรณีกู้สัญญาใหม่แล้วปิดหนี้สัญญาเดิม จะมีดอกเบ...

โดย: admin
เมื่อ: 10 เม.ย. 2562

เข้าระบบ สมาชิกไม่ได้ค่ะ

...

โดย: 4723
เมื่อ: 9 เม.ย. 2562

48   

เรียนสมาชิก 4723 ใช้รหัสผ่านเป็นเลขบัตรประชาชนครับ

โดย: admin
เมื่อ: 10 เม.ย. 2562

สอบถาม

สอบถามค่ะ ยอดหักเงินของรายการยืมพัฒนาชีวิตตามใบเสร็จเดือนมีนาคม = 24,500 บาท แต่ดูในราายละเอียดการหักชำระหนี้ในช่องสัญญาเงินกู้มีรายละเอียดหั...

โดย: 2431
เมื่อ: 3 เม.ย. 2562

84   

เรียนสมาชิก  รายการชำระดังนี้ครับ   (รายการหักเงินชำระของเดือน มีนาคม 2562 เป็นรายการหักชำระสัญญา สช-00318/2561 ครับ)ส่วนสัญญาที่สมาชิกดูยอดชำระที่แจ...

โดย: admin
เมื่อ: 5 เม.ย. 2562

เงินกู้ฉุกเฉิน

กู้ฉุกเฉิน50,000ได้เงินไม่ครบ50,000อีก4,200สามาถกดไ้มั้ยคะ...

โดย: 2981
เมื่อ: 28 มี.ค. 2562

54   

เรียนสมาชิก 2981 คืนส่วนต่างให้แล้วครับกดได้ครับ

โดย: admin
เมื่อ: 3 เม.ย. 2562

กด ฉ ATM ไม่ได้

โทรประสานเมื่อวานตอน 16.00 บอกให้ลองกด 20.00 น  ยังกดไม่ได้เลยค่ะ  วันนี้ตอน 9.00 นไปกดก็ยังไม่ได้ค่ะรหัส 4727...

โดย: 4727
เมื่อ: 29 มี.ค. 2562

46   

เรียนสมาชิก 4727 คืนวงเงินให้แล้วครับตรวจสอบในระบบไม่พบรายการlog ในธนาคารกรุงไทยครับ ใช้บัตร atm ใบเดียวกันกับที่เชื่อมระบบกรุงไทยหรือเปล่าครับ ...

โดย: admin
เมื่อ: 3 เม.ย. 2562

ขอบคุณadmin ที่ช่วยเหลือค่ะ

ขอบคุณadminค่ะ จากสมาชิก1687...

โดย: 1687
เมื่อ: 29 มี.ค. 2562

58   

(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)(รูปภาพ)

โดย: admin
เมื่อ: 3 เม.ย. 2562

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »