เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

เว็บบอร์ด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

 เว็บบอร์ด > 

หัวเรื่อง

ดู

ตอบ

ข้อความล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงการโอนเงินค่ายานพาหนะในการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ เข้าบัญชีกรุงไทยเลขที่4430232709

 ...

โดย: 4986
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

27   

 

โดย: 4986
เมื่อ: 25 ก.ย. 2561

แจ้งเรื่องการโอนเงินค่าตอบแทนเลือกตั้ง

เนื่องด้วย ได้มีการโอนเงินค่าตอบแทนเลือกตั้งเข้าบัญชีออมทรัพย์ จึงอยากให้โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับเงินปันผล เพราะมีความลำบากในการถอนเงิน ...

โดย: 5095
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

41   

เนื่องด้วย ได้มีการโอนเงินค่าตอบแทนเลือกตั้งเข้าบัญชีออมทรัพย์ จึงอยากให้โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับเงินปันผล เพราะมีความลำบากในการถอนเงิน 

โดย: 5095
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

การเปลี่ยนแปลงบัญชีรับโอนค่าตอบแทนสรรหา

กรณีเป็นบัญชีธนาคาร ที่รับโอนเงินปันผลเดิมของสมาชิกอยู่แล้ว ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับadmin จะถือบัญชีธนาคาร รับโอนเงินปันผลเป็นบัญชีห...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

138   

กรณีเป็นบัญชีธนาคาร ที่รับโอนเงินปันผลเดิมของสมาชิกอยู่แล้ว ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับadmin จะถือบัญชีธนาคาร รับโอนเงินปันผลเป็นบัญชีห...

โดย: admin
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

ขอแจ้งให้โอนเงินค่าพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย

เลขที่ 4430074321...

โดย: 4673
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

43   

เลขที่ 4430074321

โดย: 4673
เมื่อ: 24 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย  4430076359...

โดย: 6666
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

37   

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย  4430076359

โดย: 6666
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ เข้าบัญชีกรุงไทยเลขที่  4430077509...

โดย: 6005
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

22   

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่ายานพาหนะ เข้าบัญชีกรุงไทยเลขที่  4430077509

โดย: 6005
เมื่อ: 23 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงค่ายานพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย

ขอเปลี่ยนแปลงโอนค่ายานพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย เลขที่ 9814421499...

โดย: 4993
เมื่อ: 22 ก.ย. 2561

35   

ขอเปลี่ยนแปลงโอนค่ายานพาหนะเข้าบัญชีกรุงไทย เลขที่ 9814421499

โดย: 4993
เมื่อ: 22 ก.ย. 2561

ขอเปลี่ยนแปลงโอนเงินค่าพาหนะเลือกตั้งค่ะ

ขอเปลี่ยนแปลงให้โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย 4431090584...

โดย: 4669
เมื่อ: 22 ก.ย. 2561

32   

ขอเปลี่ยนแปลงให้โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย 4431090584

โดย: 4669
เมื่อ: 22 ก.ย. 2561

เปลี่ยนบัญชีเงิน

เปลี่ยนโอนเข้าเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย 4010705167. ค่ะ ...

โดย: 4996
เมื่อ: 21 ก.ย. 2561

80   

เปลี่ยนโอนเข้าเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย 4010705167. ค่ะ 

โดย: 4996
เมื่อ: 21 ก.ย. 2561

ขอแจ้งบัญชีรับโอนค่าพาหนะ

ขอแจ้งบัญชีรับโอนเงินค่าพาหนะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากุมภวาปี เลขที่ 418-1-11586-0...

โดย: 1002
เมื่อ: 21 ก.ย. 2561

72   

ขอแจ้งบัญชีรับโอนเงินค่าพาหนะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากุมภวาปี เลขที่ 418-1-11586-0

โดย: 1002
เมื่อ: 21 ก.ย. 2561

« 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 »